Czwartek, 4 sierpnia 2022
II Konferencja odbędzie się 9 listopada

Komisja ds. Wydawnictw Naukowych przy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, ustanowiona z inicjatywy Fundacji Rektorów Polskich, w uzgodnieniu z KRASP w kadencji 2020–2024, zaprasza do udziału w II Konferencji poświęconej zagadnieniom komunikacji naukowej w Polsce zatytułowanej „Wydawnictwo naukowe w XXI wieku – jak technologie cyfrowe zmieniają komunikację naukową”, która odbędzie się w dniu 9 listopada w godz. 11.-17. w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Celem II edycji Konferencji będzie przedstawienie stanu cyfryzacji wydawnictw naukowych w Polsce, z uwzględnieniem uwarunkowań otwartej nauki, zarówno w aspekcie organizacji procesów wydawniczych, jak i upowszechniania monografii i podręczników akademickich w repozytoriach i na platformach cyfrowych. Na Konferencji zostanie przedstawiony raport przygotowany na podstawie ankiety skierowanej do wydawców.

Pierwsza Konferencja – zatytułowana „Publikacje naukowe w Polsce – stan spraw i kierunki zmian” – odbyła się 3 listopada ubiegłego roku, a jej zadaniem było przedstawienie obecnej sytuacji wydawnictw naukowych i oczekiwań środowiska nauki. Zaprezentowany raport nazwany „Biała Księga” oraz materiały konferencyjne są dostępne na stronie Konferencji – http://www.pik.org.pl/konferencja-publikacje-naukowe/index.html.

Szczegóły dotyczące programu Konferencji oraz rejestracji zostaną zamieszczone na stronie Polskiej Izby Książki oraz KRASP we wrześniu.

[Na zdjęciu od lewej: prof. dr hab. Jan Szmidt, honorowy przewodniczący KRASP, Andrzej Chrzanowski, przewodniczący Komisji ds. Wydawnictw Naukowych przy KRASP i przewodniczący Sekcji Wydawnictwo Akademickich i Naukowych PIK, oraz prof. dr hab. Jan Woźnicki, prezes Fundacji Rektorów Polskich]

Podaj dalej
Autor: fran