środa, 23 listopada 2022

We wtorek 22 listopada na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się konferencja prasowa przez jubileuszowymi XXX Targami Książki Historycznej, które rozpoczną się jutro, czyli w czwartek 24 listopada i będą trwały do niedzieli 27 listopada.

Targi tradycyjnie odbywają się w Arkadach Kubickiego w kompleksie Zamku Królewskiego. Weźmie w nich udział blisko 180 wystawców z Polski oraz z Białorusi i Ukrainy. Targom będzie towarzyszyć bardzo bogaty program towarzyszący.

Program spotkań na stoiskach

Program wydarzeń towarzyszących TKH 2022

Z okazji 30. edycji Targów organizatorzy zaprosili na spotkanie dotyczące historii Targów Książki Historycznej i Nagrody KLIO z udziałem Zbigniewa Czerwińskiego, przewodniczącego Porozumienia Wydawców Książki Historycznej, oraz prof. Tomasza Szaroty, przewodniczącego jury Nagrody Klio.

Gospodarzem konferencji był Waldemar Michalski, dyrektor Targów Książki Historycznej i prezes zarządu Fundacji Historia i Kultura, która jest organizatorem tego wydarzenia. Zaprezentowano program Targów i udział współorganizatorów i partnerów: Instytutu Pamięci Narodowej, Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz Stowarzyszenia Muzealników Polskich- Odział Mazowiecki, a także Instytutu Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla.

Głównym tematem konferencji była prezentacja książek nominowanych do Nagrody Klio, które jak zwykle w niezwykle barwny sposób przedstawił prof. Tomasz Szarota, przewodniczący Kapituły Nagrody Klio.

 

W trakcie uroczystości otwarcia XXX Targów Książki Historycznej zostanie też przyznana Nagroda im. prof. Jerzego Skowronka, której organizatorem jest „Magazyn Literacki KSIĄŻKI”.

Obie Nagrody – Nagroda Klio i Nagroda im. prof. Jerzego Skowronka – są wspierane finansowo przez Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska. W tym roku wsparcie finansowe dla zwycięzców w kategorii „Varsaviana” w ramach Nagrody Klio zapewnił Instytut Historii PAN.

Na zdjęciu od lewej: Jacek Oryl, wiceprezes zarządu Fundacji Historia i Kultura, Zbigniew Czerwiński, przewodniczący Porozumienia Wydawców Książki Historycznej oraz wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Autorów i Wydawców Copyright Polska, prof. Maciej Janowski, dyrektor Instytutu Historii PAN, Jacek Górka, kierownik Działu Edukacji, Informacji i Wydawnictw Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, Karolina Imianowska, dyrektor Wydawnictwa IPN, oraz prof. Tomasz Szarota.

Autor: (fran), foto: pd