Wtorek, 24 stycznia 2023

Polski Komitet Olimpijski zachęca uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych do udziału w XXXIII Ogólnopolskim Konkursie im. Jana Parandowskiego na opowiadania o tematyce olimpijskiej.

Konkurs organizowany jest od 1989 roku.

Teksty młodych pisarzy powinny opisywać jedną z poniższych kwestii:

  • własne doświadczenie sportowe,
  • fabularyzację losów znanych sportowców,
  • ideę fair play i szacunku dla innych,
  • radość z ruchu, wysiłku i zwycięstwa nad sobą,
  • tradycję sportową w rodzinie lub w środowisku rówieśniczym.

Do opowiadań należy dołączyć prawidłowo wypełnioną Kartę Zgłoszeniową, przy czym:

Załącznik 1a (str. 4-7) podpisują w odpowiednich miejscach Opiekun Naukowy (nauczyciel) – str. 4 oraz Opiekun Prawny (rodzic) – str. 5 i 7.

Załącznik 1b (str. 8-12) podpisują w odpowiednich miejscach Opiekun Naukowy (nauczyciel) – str. 8, Opiekun Pr

Zgłoszenia przyjmowane są do 6 marca 2023 roku.

Laureatów Konkursu poznamy w maju 2023 roku.

Zwycięskie prace zostaną opublikowane w książce – zbiorze opowiadań.

 

 

Podaj dalej
Autor: W