środa, 25 stycznia 2023

Fundacja czAR(T) Krzywogońca zachęca do udziału w konkursie „O Złotą Pszczołę”.

Na konkurs należy nadesłać propozycję swojej książki poetyckiej dotychczas niepublikowanej w zwartej formie (1 egzemplarz), tematyką nawiązujący pośrednio do przyrody, w terminie do 31 marca 2023 r. na adres: Fundacja czAR(T) Krzywogońca, Krzywogoniec 53, 89-511 Cekcyn (z dopiskiem na kopercie: konkurs „O Złotą Pszczołę”).

Organizatorzy proszą dodatkowo o przesłanie propozycji pocztą elektroniczną na adres mailowy: info@cz-art.org w formie jednego zwartego pliku w formacie .doc, docx lub .rtf (w temacie: konkurs „O Złotą Pszczołę”).

Spośród nadesłanych propozycji komisja konkursowa wyłoni finalistów, którzy zobowiązani będą do dostarczenia pełnego zestawu składającego się z:

  • projektu tomu poetyckiego z tytułem (plik w formacie doc, docx lub rtf)
  • zdjęcia (plik w formacie jpg)
  • notki biograficznej, maksymalnie 10 linijek (plik w formacie doc, docx lub rtf)

Termin nadsyłania pełnych zestawów (wyłonionych finalistów) upływa 31 maja 2023.

Pierwsza Nagroda Grand Prix

Profesjonalne wydany tom poetycki przez Fundację; Statuetka Złotej Pszczoły i nagroda pieniężna w wysokości 500 złotych.

Wyjaśnienia:

  1. Laureat jest zobowiązany do wzięcia udziału w warsztatach, które odbywają się w siedzibie Fundacji (w tym roku 3 – 8 lipca). Podczas warsztatów laureat pracuje nad redakcją tomu pod opieką tutora. Tutorami są uznani pisarze, poeci, krytycy. Wszystkie koszty pobytu podczas warsztatów pokrywa Fundacja. Zakwaterowanie w samodzielnym pokoju z łazienką.
  2. Tom poetycki wydajemy w nakładzie 200 egzemplarzy (z czego 150 dostaje autor).
  3. Fundacja organizuje trzy wieczory autorskie laureata. Dokładna trasa wieczorów autorskich jest definiowana indywidualnie.

Druga Nagroda: Statuetka Srebrnej Pszczoły i nagroda pieniężna w wysokości 400 złotych.

Trzecia Nagroda: Statuetka Brązowej Pszczoły i nagroda pieniężna w wysokości 300 złotych.

Werdykt zostanie ogłoszony podczas imprezy „Festyn Poetycki Leśnej Pszczoły ze Świętojańskim Poezjowaniem” w dniu 24 czerwca 2023 oraz zamieszczony na stronie: czAR(T)a Krzywogońca (www.cz-art.org).

Nagrodę należy odebrać osobiście.  W razie nieobecności laureata nagroda przejdzie na rzecz organizatora.

Wszyscy finaliści konkursu biorący udział imprezie „Festyn Poetycki Leśnej Pszczoły ze Świętojańskim Poezjowaniem” mają zapewnione bezpłatne zakwaterowanie w siedzibie fundacji lub / i w pobliskich agroturystykach – dwie doby od piątku 23 do niedzieli 25 czerwca.

Link do regulaminu

Podaj dalej
Autor: ET