Piątek, 19 listopada 2021
Zgłoszenia do końca listopada
Dom Literatury w Łodzi we współpracy z Oddziałem Łódzkim Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Ambasadą Szwajcarii w Polsce oraz Austriackim Forum Kultury w Warszawie organizuje konkurs na tłumaczenia z literatur niemieckiej i szwajcarskiej.
Aby wziąć udział w konkursie, należy samodzielnie przetłumaczyć dwa teksty zamieszczone na stronie organizatora. Do przekładów należy dołączyć zwięzły opis problemów, jakich nastręczały tłumaczone teksty (maksymalnie 1800 znaków ze spacjami).
Zgłoszenia należy nadsyłać do 30 listopada.
Autor: ET