Piątek, 1 grudnia 2023

Przyznano Nagrody Znaku i Hestii im. ks. Józefa Tischnera.

W kategorii pierwszej: za książkę lub cykl publikacji, które stanowią kontynuację Tischnerowskiego „myślenia według wartości”, nagrodę otrzymał Konstanty Gebert, autor książki „Ostateczne rozwiązania. Ludobójcy i ich dzieło”.

Jak uzasadniono, ta przejmująca, lecz także obezwładniająca statystykami dawnych i współczesnych ludobójstw opowieść pokazuje, że pamięć o nich bezpośrednio wpływa na teraźniejszość i przyszłość. Może służyć dobru, gdy powstrzymuje od nowych masowych mordów, lecz staje się często sojuszniczką zła, kiedy pozwala udoskonalać sposoby eksterminacji obcych. Książka Konstantego Geberta przywraca ofiarom ich twarze i mobilizuje, by przeciwdziałać próbom odczłowieczania całych grup społecznych.

W kategorii drugiej: inicjatyw duszpasterskich i/lub społecznych będących działaniem według wartości głoszonych przez ks. Józefa Tischnera, nagrodę otrzymała Anna Dymna za wszechstronną działalność na rzecz osób z rozmaitymi niepełnosprawnościami, w tym zwłaszcza z upośledzeniem intelektualnym oraz rzadkimi chorobami i dysfunkcjami. Jej działalność nie tylko przynosi konkretną, niezbędną pomoc tysiącom potrzebujących, lecz także kreuje w społeczeństwie nowy obraz osób z niepełnosprawnościami. Anna Dymna skutecznie buduje „świat ludzkiej nadziei”.

Nagroda Znaku i Hestii im. ks. Józefa Tischnera przyznawana jest nieprzerwanie od 2001 roku wybitnym publicystom i działaczom społecznym, którzy wcielają w życie wartości bliskie księdzu Józefowi Tischnerowi. Promuje sposób myślenia i postawy łączące intelektualną rzetelność, odwagę i wrażliwość na drugiego człowieka. Stwarza niepowtarzalną okazję, żeby pokazać jedność myślenia według wartości, empatii, bliskości, intelektualnego wysiłku i codziennego praktykowania dobra. Za sprawą patrona zyskała rangę wyróżnienia szczególnego, bo doceniającego nie tylko intelektualne zasługi laureatów, ale także ich charakter i postawę wobec świata.

Fundacja Artystyczna Podróż Hestii prowadzi w imieniu Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia SA rozbudowany program mecenatu kultury i sztuki, a także projekty art brandingowe i edukacyjne. Jej założycielem i pomysłodawcą jest Piotr M. Śliwicki, wieloletni Prezes Grupy ERGO Hestia. Na polu sztuk wizualnych współpracuje m.in. z najważniejszymi instytucjami zajmującymi się sztuką współczesną w kraju i za granicą oraz działa na rzecz promocji polskich twórców i twórczyń związanych z dwudziestoletnią historią konkursu Artystyczna Podróż Hestii. Konkurs Literacka Podróż Hestii organizuje od roku 2021.

Grupa ERGO Hestia to druga co do wielkości prywatna firma ubezpieczeniowa na polskim rynku, pionier najbardziej innowacyjnych rozwiązań w tym sektorze. Od 30 lat pozostaje wiarygodnym i niezawodnym partnerem oferującym najwyższej jakości produkty i usługi. Co roku zapewnia ochronę ponad 3 milionom klientów indywidualnych oraz kilkuset tysiącom firm i przedsiębiorstw.

Grupę ERGO Hestia tworzą dwie spółki ubezpieczeniowe: STU ERGO Hestia SA i STU na Życie ERGO Hestia SA. Spółki Grupy oferują ubezpieczenia dla klientów indywidualnych w zakresie ochrony majątku i życia, a także dla przemysłu oraz małego i średniego biznesu. Nasze ubezpieczenia oferowane są pod 4 markami: ERGO Hestia, MTU, mtu24.pl oraz You Can Drive.

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia powstało w 1991 roku. Dzięki dynamicznemu rozwojowi osiągnęło pozycję największej firmy ubezpieczeniowej spośród powstałych w warunkach gospodarki wolnorynkowej w Polsce. Głównym akcjonariuszem spółek Grupy ERGO Hestia jest międzynarodowy koncern ubezpieczeniowy ERGO International AG należący do największego reasekuratora, Munich Re.

Informacje o Grupie Wydawniczej Znak

Ufundowany w 1959 roku Znak zaczynał jako niezależna oficyna, powstała dzięki społecznej składce. Sześćdziesiąt lat później Znak to jedna z największych grup wydawniczych w Polsce. Wśród naszych Autorów znajdują się: Josif Brodski, Seamus Heaney, Patrick Modiano, J.M. Coetzee, Mario Vargas Llosa, Czesław Miłosz czy Wisława Szymborska. Tworzymy przestrzeń do dyskusji i prezentacji myśli ważnych, niejednokrotnie trudnych dla człowieka żyjącego w świecie sprzecznych wartości. Zawsze w naszych wyborach wydawniczych kierujemy się odpowiedzialnością, poszanowaniem dla tradycji i korzeni, które nas określają.

Każdego roku Znak wprowadza na rynek setki książek z Polski i z zagranicy. Publikuje autorów uznanych i nagradzanych, jak i debiutantów, którzy wzbogacają polską literaturę. Współpracuje z najlepszymi tłumaczami i redaktorami, angażuje się w akcje promujące czytelnictwo i kulturę. Książki Znaku odnajdują się w adaptacjach teatralnych, radiowych, filmowych, wydawane są za granicą, cytowane w podręcznikach, zdobywają najwyższe nagrody i wyróżnienia literackie, często wywołując burzliwą debatę społeczną.

Podaj dalej
Źródło: Znak