Poniedziałek, 5 lutego 2001
Książki do nauki angielskiego Z jednej strony rynek podrÍczników szkolnych bÍdzie siÍ niechybnie kurczył ze wzglÍdu na pogłÍbiający siÍ niż demograficzny, z drugiej zaú kryzys nie dotknął jak na razie wydawców specjalizujących siÍ w książkach do nauki jÍzyków obcych - tutaj rozwój jest wyraüny, ponieważ reforma oúwiaty poszerzyła grupÍ uczniów zobligowanych do nauki jÍzyka obcego (klasa czwarta szkoły podstawowej). Ale jÍzyków obcych uczą siÍ nie tylko ci, którzy muszą to robiĘ podczas zajÍĘ szkolnych. Dyrektorzy szkół podstawowych z reguły poúwiÍcają przyznane im godziny lekcyjne w klasach 1-3 na naukÍ jÍzyka obcego. Bodücem rozwoju dla oficyn oferujących książki jÍzykowe bÍdzie planowane przez MEN wprowadzenie w klasach 1-3 jÍzyka obcego jako przedmiotu obowiązkowego. Nie dziwi fakt, że spoúród wybieranych przez Polaków jÍzyków obcych najwiÍkszą popularnoúcią cieszy siÍ angielski. Statystyki wskazują, że ponad połowa uczniów wybiera ten właúnie jÍzyk. W nastÍpnej kolejnoúci plasują siÍ niemiecki (ponad 30 proc.), rosyjski (16 proc.), francuski (4,5 proc.). Dużo mniej chÍtnych jest do nauki włoskiego czy hiszpaŇskiego - po około 0,1 proc. uczniów. Angielski, choĘ najczÍúciej nauczany, nie jest jÍzykiem obowiązkowym - uczeŇ może wybraĘ inny jÍzyk obcy spoúród proponowanych przez szkołÍ. MEN jednak czyni zakusy, by ten najpopularniejszy jÍzyk obcy był przedmiotem obowiązkowym. Tu jednak natrafiamy na brak wykwalifikowanych nauczycieli, zwłaszcza że niskie pensje odstraszają młodych ludzi z odpowiednimi kwalifikacjami. JÍzyków obcych uczą siÍ nie tylko dzieci w szkołach. Coraz czÍúciej zajÍcia tego typu prowadzone są w przedszkolach. Tradycyjnie jÍzyków uczą siÍ studenci. Roúnie liczba słuchaczy w prywatnych szkołach jÍzykowych. Polacy są coraz bardziej úwiadomi tego, że znajomoúĘ obcego jÍzyka daje im dużo lepszą pozycjÍ na rynku pracy, szczególnie że obecnie 30 proc. ofert pracy wúród wymaganych od kandydata umiejÍtnoúci wymienia znajomoúĘ jÍzyka obcego. Według danych statystycznych 25 proc. osób w wieku 30-40 lat, 20 proc. nastolatków oraz 40 proc. rodziców jest skłonnych inwestowaĘ w zdobywanie znajomoúci jÍzyków obcych przez siebie lub swoje dzieci. We …
Wyświetlono 25% materiału - 309 słów. Całość materiału zawiera 1237 słów
Pełny materiał objęty płatnym dostępem
Wybierz odpowiadającą Tobie formę dostępu:
1A. Dostęp czasowy 15 minut
Szybkie płatności przez internet
Aby otrzymać dostęp kliknij w przycisk poniżej i wykup produkt dostępu czasowego dla Twojego konta (możesz się zalogować lub zarejestrować).
Koszt 9 zł netto. Dostęp czasowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Czas dostępu będzie odliczany od momentu wejścia na stronę płatnego artykułu. Dostęp czasowy wymaga konta w serwisie i logowania.
1B. Dostęp czasowy 15 minut
Płatność za pośrednictwem usługi SMS
Aby otrzymać kod dostępu, należy wysłać SMS o treści koddm1 pod numer: 79880. Otrzymany kod zwotny wpisz w pole poniżej.
Opłata za SMS wynosi 9.00 zł netto (10.98 PLN brutto) i pozwala na dostęp przez 15 minut (bądź do czasu zamknięcia okna przeglądarki). Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę plików "Cookie".
2. Dostęp terminowy
Szybkie płatności przez internet
Dostęp terminowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Dostęp terminowy wymaga konta w serwisie i logowania.
3. Abonenci Biblioteki analiz Sp. z o.o.
Jeśli jesteś już prenumeratorem dwutygodnika Biblioteka Analiz lub masz wykupiony dostęp terminowy.
Zaloguj się
escort bayan trabzon escort bayan yalova escort bayan edirne escort bayan manisa bursa görükle escort