Piątek, 16 lutego 2024
Prace nad aktualizacją Dyrektywy EU

Jak przekazała Sonia Draga, prezes Polskiej Izby Książki, dyrektywa o bezpieczeństwie zabawek (w jej wersji z roku 2009) zawierała dość swobodną interpretację terminu zabawka. Z tego powodu powstawały wątpliwości, czy do kategorii zabawek zaliczać także książki dla dzieci. W związku z podjęciem prac nad aktualizacją i zaostrzeniem regulacji prawnych dotyczących bezpieczeństwa zabawek w krajach Unii Europejskiej, środowisko wydawców reprezentowane przez stowarzyszenia krajowe oraz przez Federację Wydawców Europejskich zajęło się zabezpieczeniem interesów branży wydawniczej. Zgłoszone ostatecznie poprawki wykluczają książki dla dzieci powyżej trzeciego roku życia z kategorii zabawki z zapisów zaktualizowanej dyrektywy unijnej i właśnie zostały jednomyślnie przyjęte.

“Cieszymy się z tak konstruktywnego przebiegu konsultacji w sprawie nowej wersji dyrektywy unijnej o bezpieczeństwie zabawek. Dziękuję Federacji Europejskich Wydawców za podjęcie tej istotnej kwestii i wszystkim uczestnikom tych ważnych z punktu widzenia interesu wydawców konsultacji” – skomentowała Sonia Draga.

Podaj dalej