Poniedziałek, 11 września 2023

Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie ogłosił listę książek nominowanych do Londyńskiej Nagrody Literackiej, przyznawanej za całokształt twórczości, za najlepszą książkę, popularyzację kultury polskiej w świecie oraz za dzieło naukowe poświęcone literaturze emigracyjnej.

Londyńska Nagroda Literacka została ustanowiona w 1951 roku przez Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie. Przyznawana jest w kilku kategoriach. Nagrodę za całokształt twórczości i za najlepszą książkę może otrzymać polski pisarz mieszkający i tworzący poza granicami kraju.

O nagrodę za popularyzację kultury polskiej na świecie oraz za dzieło naukowe traktujące o literaturze emigracyjnej może ubiegać się pisarz, tłumacz, badacz naukowy, zarówno z kraju jak i z zagranicy.

Na liście nominowanych tytułów do Londyńskiej Nagrody Literackiej znalazły się następujące książki:

  • Richarda Butterwicka (z Wielkiej Brytanii) rozprawa historyczna pt. „Światło i płomień. Odrodzenie i zniszczenie Rzeczypospolitej (1733–1795)” (Light and Flame: The Renascence and Destruction of the Commonwealth 1733–1795), przekład M. Ronikier; Wydawnictwo Literackie, Kraków 2022;
  • Kazimierza Brauna (z USA) tom poezji „Oczekiwanie”, Wydawnictwo 3DOM, Częstochowa 2022;
  • Piotra Florczyka (z USA) tom poezji „Granice”, Wydawnictwo WBPiCAK (Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Animacji Kultury w Poznaniu), Poznań 2022;
  • Marii Jastrzębskiej (z Wielkiej Brytanii) zbiór poezji „Small Odyssey”, Waterloo Press, Hove 2022;
  • Waldemara Kontewicza (z Kanady) tom poezji „Tunel pod Ptaszkowską” Wydawcy: Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie oraz Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne Fraza, Toronto–Rzeszów 2022;
  • Tomasza Lychowskiego (z Brazylii) tom poezji „Arka Noego” przed. A. Jamrozek-Sowa, Stowarzyszenie Literacko-Arystyczne „Fraza”, Rzeszów 2022;
  • Macieja Łuczaka (z Polski) rozprawa historyczna pt. „A imię jego 34. Postępowanie karne wobec sygnatariuszy Listu 34 i popierających go pisarzy”, Wydawcy: Instytut Studiów Politycznych PAN, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2022;
  • Danuty Piątkowskiej, Wiesławy Piątkowskej-Stepaniak (z Polski) rozprawa historyczna pt. „ Polski akcent w American Expeditionary Forces. Historie prawdziwe, fascynujące i prawie zapomniane”, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2022;
  • Niny Taylor-Terleckiej (z Wielkiej Brytanii) rozprawa literaturoznawcza pt. „Wielkie Księstwo Litewskie i inne terytoria” seria 1, „W aurze Soplicowa”, red. J. Ławski i K. K. Pilichiewicz, Wydawnictwo Prymat, Białystok 2022;
  • Genevieve Zubrzycki (z USA) rozprawa socjologiczno-kulturowa pt. „Resurrecting the Jew. Nationalism, Philosemitism and Poland’s Jewish Revival”, Princeton University Press, Princeton 2022.

Laureata wyłoni jury w składzie” przewodnicząca Regina Wasiak-Taylor, prezes ZPPnO; ks. prof. Janusz Ihnatowicz, Houston, USA; dr Aleksandra Ziółkowska-Boehm, Wilmington, USA i dr Adam Wierciński, Uniwersytet Opolski.

Fundatorami Nagrody są organizacje społeczne i osoby prywatne.

Podaj dalej
Autor: W
Źródło: PAP