Piątek, 26 maja 2023

„Kuferek Marcelka” to propozycja scenariuszy do wykorzystania na lekcjach etyki w klasach 1–3 szkoły podstawowej, a także podczas treningów umiejętności społecznych (TUS). Książka powstała na podstawie wieloletniego doświadczenia Autorki w nauczaniu wczesnoszkolnym.

„Kuferek Marcelka” jest zbiorem 22 scenariuszy zajęć z elementami arteterapii na I etapie szkoły podstawowej zgodnymi z najnowszą podstawą programową oraz 41 kart pracy. Wszystkie scenariusze spina klamra w postaci Marcelka – chłopca z lustra, który nie zna wartości. Autorka wykorzystała element bajkoterapii, który pozwala dzieciom wejść w rolę i utożsamić się z Marcelkiem. Taki zabieg ma pozytywny wpływ na uczestników zajęć – pomagając chłopcu, uczniowie podświadomie pomagają sobie.

Zajęcia oparte na scenariuszach zawartych w Kuferku Marcelka pomagają w poznaniu:
– otaczającego świata (dobro, zło),
– wartości (godność, szacunek, wolność),
– emocji (złość, miłość),
– sposobów rozładowania emocji,
– znaczenia słów, pojęć, przysłów i powiedzeń.

Dzieci dowiadują się również jak żyć w zgodzie z naturą i dlaczego należy szanować przyrodę, a także na czym polega poczucie przynależności do społeczeństwa. Scenariusze dostosowane są do pracy z dziećmi z autyzmem i zespołem Aspergera. Służą rozwijaniu m.in. umiejętności: słuchania, reagowania na wypowiedzi innych, budowania własnej tożsamości poprzez poznawanie swoich słabych i mocnych stron. Podczas proponowanych zajęć wykorzystany jest proces modelowania, uczenia się oraz odgrywania ról. Proponowane scenariusze pomagają w wypracowaniu schematów radzenia sobie w życiu codziennym.

Szczegółowe informacje: www.ksiegarnia.difin.pl.

Podaj dalej
Autor: Wydawnictwo Difin