Czwartek, 10 października 2019
Debata w Krakowie

Prezydent Miasta Krakowa, Prezes Polskiej Izby Książki oraz Prezes Targów w Krakowie zapraszają na debatę „Rola samorządów w upowszechnianiu czytelnictwa w Polsce”.

Debata odbędzie się pierwszego dnia Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie(R), 24 października br. w godzinach 13.15 – 17.00 w EXPO Kraków przy ul. Galicyjskiej 9.

Raporty o stanie czytelnictwa od lat potwierdzają postępujące rozwarstwianie się praktyk czytelniczych w naszym społeczeństwie – stabilnej, ale mniejszościowej grupie praktykujących czytelników i czytelniczek odpowiada znaczące grono Polaków i Polek, dla których książki nie stanowią punktu odniesienia w codziennym życiu. Zdajemy sobie sprawę, że nawyk i umiejętność czytania książek determinuje rozwój jednostek i społeczeństw. W krajach o innowacyjnych gospodarkach powszechne jest czytanie dla przyjemności, a dzieci wzrastają w otoczeniu domowych bibliotek. Świadomy tych wyzwań Kraków, od 2013 r. Miasto Literatury UNESCO, wspólnie ze środowiskami literackimi miasta realizuje wieloaspektowy program promocji czytelnictwa i wsparcia lokalnego rynku książki, którego filarem jest edukacja literacka. Jesteśmy przekonani, że bez troski o czytelnictwo nie zniwelujemy różnic w dostępie do kultury, nie zbudujemy nowoczesnej gospodarki oraz stabilnego demokratycznego społeczeństwa. Co to oznacza dla samorządów? W jakim stopniu aktywność samorządów poprawi stan czytelnictwa w Polsce? Jakimi działaniami możemy się na tym polu pochwalić? Jakie bariery: instytucjonalne, prawne i finansowe stanowią przeszkodę dla zwiększania wsparcia dla twórców kultury, wydawców i księgarzy? Skąd czerpać wzorce i jak je adoptować? Spotkanie będzie platformą wymiany wiedzy i dobrych praktyk, a także poszukiwania rozwiązań. Udział w debacie potwierdzili prezydenci największych miast, burmistrzowie, wójtowie jak i pisarze, animatorzy kultury, przedsiębiorcy i różnorodne organizacje reprezentujące ludzi książki.

Udział w debacie potwierdzili prezydenci największych miast, burmistrzowie, wójtowie jak i pisarze, animatorzy kultury, przedsiębiorcy i różnorodne organizacje reprezentujące ludzi książki.

Program

1. Debata „Rola samorządów w upowszechnianiu czytelnictwa w Polsce” (godz. 13:15 -17.00, sala Wiedeń)

1.1 Otwarcie debaty przez pana Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa

1.2 Wprowadzenie w tematykę i przebieg debaty przez prowadzącą, panią Marię Deskur, prezeskę Fundacji Powszechnego Czytania

1.3 Prezentacje elektroniczne przedstawicieli samorządów Chełma, Rabki, Sierpca, Sopotu, Warszawy i Krakowa – działania pro-czytelnicze, doświadczenia i wnioski

1.4 Dyskusja w panelu z udziałem dyrektora Departamentu Mecenatu Państwa MKiDN, pana Mateusza Adamkowskiego, mecenasa prof. Bogdana Dolnickiego i dr Izabelą Koryś z Instytutu Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej

1.5 Dyskusja

1.6 Podsumowanie dyskusji, wnioski i rekomendacje

1.7 DEKLARACJA SAMORZĄDY DLA KSIĄŻKI

Zakończenie debaty ok. godz. 16:00
Rozmowy kuluarowe do godz. 17:00 (kawa, herbata, poczęstunek)

Źródło: (n)