Poniedziałek, 8 lipca 2024

Podczas XXIV Targów Książki Kaszubskiej i Pomorskiej Costerina ogłoszono wyniki konkursu Literatury Kaszubskiej i o Kaszubach.  Organizatorem wydarzenia jest Biblioteka Miejska w Kościerzynie.

Konkurs obejmował książki wydane od maja 2023 roku do końca kwietnia 2024 roku. Jego celem jest motywowanie i inspirowanie twórców oraz umacnianie tożsamości regionalnej.

Publikacje konkursowe oceniała komisja w składzie: dr hab. Danuta Stanulewicz, prof. UG, Bogumiła Cirocka oraz Iwona Makurat.

Wyniki:

Literatura piękna dla dorosłych w języku kaszubskim

Adela Kuik Kalinowska za „Leno ptoche/Tylko ptaki”
Artur Jabłoński za „Moje zvjornjenja – a ju svjat!”
Mateusz Tites Meyer za „Jaczi nie beł”

Literatura piękna i literatura faktu o Kaszubach/Z Kaszubami w tle w języku polskim w innych językach

Stasia Budzisz za „Jak znikają Kaszuby”
Daria Kaszubowska za cykl: „Saga kaszubska (t. Sztorm, t.2 Zemsta, t.3 Walka)
Gail Olsheski za Opowiesce z Kaszeb. The Kaszuby Stories

Wyróżnienia

Małgorzata Mosakowska za „Bursztyniaki i wielka zmiana”
Anna Prabucka-Firlej za „Wojna oczami nastolatki. Wspomnienia Agaty Zofii Prabuckiej z lat 1939-45”

Książki edukacyjne – podręczniki i inne publikacje do nauki języka kaszubskiego oraz innych przedmiotów po kaszubsku

Joanna Ginter, Dariusz Majkowski za „Ortograficzno-graficzny słoworzk kaszebsczego jazeka ze wskozama pisenku”

Wyróżnienie

Eugeniusz Pryczkowski za „Motlik. Kaszebscze spiewanczi dla dzecy”

Książki naukowe i popularnonaukowe oraz słowniki dotyczące Kaszub i Kaszubszczyzny

Dwa pierwsze miejsca

Grzegorz Schramke za „Procem Smatkowi. Współczesna literatura kaszubska w latach 1981-2015”
Daniel Kalinowski za „Juwernota. Literatura kaszubska i studia kulturowe”

Wyróżnienia

Kamila Domborwska za „Strój kaszubski. Geneza – Przeobraźenia – Współczesność”
Jan Hlebowicz za „Polityka na ambonie. Środowisko księży „Patriotów” w województwie gdańskim w latach 1950-1956”

Przewodniki po Kaszubach i inne publikacje promujące region

Henryk Jursz za „Kolejowym bajpasem z Trójmiasta do Kartuz”

Przekłady książek z dowolnej kategorii na język kaszubski, a także z języka kaszubskiego na język polski i inne języki

Wyróżnienie

Felicja Baska-Borzyszkowska za przekład – Wiesław Nowicki: Wiersze Gostomskie. Refleksje z kaszubskiej krainy
Bożena Ugowska i Stanisław Frymark za przekład: Gail Olsheski – Opowieść z Kaszeb. The Kaszuby Stories
Przypomnienia i wznowienia

Dyplomy uznania dla wydawców

Instytut Kaszubski za „Milos Reznik (red.): Edward Jelinek. Zapomniany zakątek słowiański. Kilka pierwszych spojrzeń Pomorze Kaszubskie

Instytut Kaszubski za Marek Cybulski (red.) Józef Borzyszkowski, Daniel Kalinowski, Marek Cybulski (wstęp): Biblioteka Pisarzy Kaszubskich t.17. Alojzy Nagel. Poezja i proza kaszubska.

Edytorstwo

Stowarzyszenie Turystyczne „Kaszuby Północne” Lokalna Organizacja Turystyczna za: Barbara Mudlaff (red.): Naturalnie, Kaszuby Północne. Album Fotografii przyrodniczej. Naturally, Northern Kashubia.

Podaj dalej
Autor: ET, fot. Biblioteka Miejska w Kościerzynie