Poniedziałek, 15 maja 2023
Zmiany w cenniku nie spowolniły rozwoju bazy użytkowników

W pierwszym kwartale 2023 roku platforma z e-bookami i audiobookami Legimi, pionier modelu subskrypcyjnego na polskim rynku e-książki, kontynuowała wzrost przychodów ze sprzedaży oraz bazy użytkowników . Przychody wyniosły 18,5 mln zł, co w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku daje dynamikę wzrostu na poziomie 28 proc.  Strata netto na koniec zeszłego kwartału wyniosła 1,4 mln zł.

“Pierwszy kwartał to tradycyjnie okres w którym sezonowo, w związku z krótszymi dniami i pogodą sprzyjającą czytelnictwu, ale także w efekcie realizacji kuponów prezentowych, obserwowany jest wyraźny wzrost liczy nowych użytkowników oraz nasilenie czytelnictwa To wiąże się z kolei ze zwiększonymi kosztami finansowania
darmowych okresów próbnych oraz wyższymi jednostkowymi kosztami treści na użytkownika. Co więcej, w minionym kwartale, inaczej niż w latach ubiegłych, przypadał czas wznowienia znaczącej części umów przez konsorcja biblioteczne, skutkujący efektem kumulacji kosztów w pierwszych okresach użytkowania” – czytamy w raporcie.

Spółka ocenia korzystnie efekty wprowadzonej pod koniec roku 2022 podwyżki cen usług abonamentowych Nowa strategia cenowa nie spowolniła rozwoju bazy użytkowników, która dzięki podjętym działaniom marketingowym rosła w pierwszych trzech miesiącach br w najszybszym tempie od czasu pandemii
W sumie, na rynku polskim i niemieckim Legimi posiada bazę 230 tys. użytkowników, co w porównaniu z IV kwartałem 2022 roku oznacza wzrost o 14 proc.

Aktualny udział użytkowników opłacających dostęp do usługi według zaktualizowanego cennika to dopiero 7 proc. z uwagi na fakt, że podwyżką objęci są wyłącznie nowi użytkownicy. W konsekwencji, w kolejnych kwartałach proporcja ta będzie się stopniowo zwiększać – prognozuje Legimi.

Jak wskazano, zarząd nie wyklucza kolejnych podwyżek w przyszłości w reakcji na utrzymującą się wysoką inflację, skutkującą wzrostem cen zakupu licencji. “Ceny książek elektronicznych są w znacznym stopniu uwarunkowane cenami okładkowymi ich odpowiedników drukowanych, a te drożeją przede wszystkim ze względu na wzrost kosztów surowców oraz energii oraz szeroko pojętej dystrybucji”

Na rynku niemieckim rozszerzono ofertę książek audio o znaczącego dostawcę Zebralution.

Podaj dalej
Autor: ET