Wtorek, 14 maja 2024
Wzrost przychodów dzięki wyższym abonamentom i własne wydawnictwo

W pierwszym kwartale 2024 roku przychody Legimi w ujęciu skonsolidowanym i jednostkowym osiągnęły wartość odpowiednio 27,3 mln zł i 27,4 mln zł, co w porównaniu z analogicznym okresem 2023 roku daje dynamikę wzrostu na poziomach odpowiednio 46 proc. i 48 proc.

W pierwszym kwartale 2024 roku skonsolidowany zysk netto wyniósł 1,8 mln zł (w porównaniu ze stratą w wysokości 1,3 mln zł w analogicznym okresie zeszłego roku), a jednostkowy zysk netto przekroczył poziom 2,0 mln zł. Analogicznie odnotowano duży wzrost EBITDA, która wyniosła odpowiednio 2,9 mln zł (skonsolidowana) i 3,2 mln zł (jednostkowa), co po raz drugi z rzędu stanowi jeden z lepszych wyników kwartalnych w historii spółki.

“Powyższe bardzo dobre wyniki finansowe są wynikiem m.in., prowadzonych w poprzednim roku działań optymalizacyjnych takich jak podniesienie cen abonamentów dla nowych użytkowników, czy liczne działania związane z optymalizacją kosztów operacyjnych” – wskazano w komunikacie.

Legimi wdraża, w coraz większym stopniu, algorytmy rekomendacyjne, “przekładające się na wyższe przychody, ale także na bardziej efektywne zarządzanie poziomem kosztów zakupu treści”. Począwszy od grudnia zeszłego roku grupa użytkowników Legimi ma możliwość korzystać z testowej wersji tzw. „wirtualnego bibliotekarza”, będącego efektem zakończonego projektu dofinansowanego ze środków UE, dotyczącego systemu rekomendacyjnego z wykorzystaniem technik sztucznej inteligencji (AI).

Liczba książek w dostępie abonamentowym w Polsce i w Niemczech przekroczyła na koniec pierwszego kwartału 2024 roku 515 000 tytułów (spadek o 55 000 w porównaniu z IV kwartałem 2023 roku.). Dodatkowo łącznie ponad 1,2 miliona tytułów jest dostępnych w sprzedaży detalicznej poza abonamentem.

W grudniu 2023 roku powołano spółkę Labreto,  która zajmuje się wydawaniem książek i promowaniem czytelnictwa w Polsce. Oficyna jest wydawcą m.in. Małgorzaty Musierowicz.

“W kolejnych latach celem działalności Labreto, ale także całej Grupy Kapitałowej Legimi, będzie rozwój biznesu wydawniczego na skalę pozwalającą mu uzyskać stabilną marżę operacyjną gwarantującą niezależność finansową” – zapowiada spółka.

Podaj dalej