środa, 31 maja 2023
Wzrost przychodów, niższe zyski

W 2022 roku platforma z e-bookami i audiobookami Legimi, pionier modelu subskrypcyjnego na polskim rynku e-książki, zanotowała wzrost przychodów o 29 proc. rdr – do 62,7 mln zł na poziomie skonsolidowanym i 62,1 mln zł (również 29 proc. rdr) na poziomie jednostkowym. Skonsolidowana EBITDA i zysk netto wyniosły odpowiednio 2,4 mln zł (spadek o 51 proc. rdr) oraz 287 tys. zł (spadek o 71 proc. rdr), a na poziomie jednostkowym odpowiednio 5,5 mln zł (spadek o 25 proc.) oraz 2,5 mln zł (spadek o 41 proc.).

“Widoczne pogorszenie wyników finansowych w ujęciu rdr jest w głównej mierze wynikiem oddziaływania skutków ubocznych wojny w Ukrainie. Szczególnie dotkliwe są czynniki inflacyjne przejawiające się w wyższych kosztach operacyjnych oraz wyższych jednostkowych kosztach zakupu treści. Czynniki te miały duży wpływ na wygenerowane wyniki operacyjne EBITDA oraz zysk netto i były kluczowe w kontekście podjęcia decyzji o pierwszej od 5 lat, podwyżce cen abonamentów. Spółka bardzo korzystnie ocenia efekty wprowadzonej podwyżki” – wskazuje w sprawozdaniu Mikołaj Małaczyński, prezes Legimi.

W drugiej połowie roku sytuacja unormowała się i Legimi wróciło na ścieżkę szybkich wzrostów, kończąc 2022 rok rekordową liczbą ponad 200 tysięcy klientów (wzrost 18 proc.) rdr.

Systematycznemu powiększeniu ulega dotychczasowy katalog treści, których liczba oferowana w abonamentowych pakietach Legimi przekroczyła 180 tys. (dodatkowe 280 tys. książek dostępnych jest poza abonamentem).

W minionym roku spółka stabilnie rozwijała biznes w Niemczech, umożliwiając realizację założeń
strategicznych, tj konwersję ruchu pozyskiwanego z aplikacji Readfy.

W ubiegłym roku Legimi uruchomiło inicjatywę pod nazwą „Czytamy dla Ukrainy”, promującą sprawdzone źródła wiedzy o przyczynach i skutkach konfliktu (www legimi pl/czytamydlaUkrainy), w ramach której spółka przekazywała środki na rzecz Polskiej Akcji Humanitarnej, Polskiego Czerwonego Krzyża, Caritas oraz Fundacji Zarys za każdą książkę przeczytaną ze wskazanej kolekcji tytułów.

Więcej w najbliższym wydaniu dwutygodnika “Biblioteka Analiz”.

 

Podaj dalej
Autor: ET