Wtorek, 16 sierpnia 2022

Platforma z audiobookami i e-bookami Legimi, działająca w oparciu o model subskrypcyjny, podsumowała drugi kwartał 2022 roku. Przychody wyniosły 14,7 mln zł i były o 29 proc. wyższe w porównaniu z analogicznym kwartałem roku ubiegłego.

Kwartalny zysk operacyjny firmy zmalał z 921,6 do 132,3 tys. zł, a wynik netto – z 476,3 tys. zł zysku do 189,4 tys. zł straty.

Jak wskazano, dynamika wzrostu bazy użytkowników i przychodów była wolniejsza od tej notowanej w poprzednich kwartałach, co można przypisać niepewności panującej wśród konsumentów, w wyniku trwającej wojny w Ukrainie oraz szalejącej wysokiej inflacji. Nie odnotowano jednak zwiększonego zjawiska rezygnacji z usługi abonamentowej przez klientów wskutek pogorszenia sytuacji gospodarczej i
zmniejszenia siły nabywczej, ani spadku popytu. Odczuwalne są jednak czynniki inflacyjne przejawiające się w wyższych kosztach operacyjnych oraz wyższych jednostkowych kosztach zakupu treści.

Legimi obecnie oferuje 140 tys. książek w dostępie abonamentowym.

Z uwagi na dużą liczbę uchodźców z Ukrainy przebywających w Polsce, spółka wdrożyła katalog książek ukraińskojęzycznych dostępnych dla użytkowników Legimi częściowo nieodpłatnie, a częściowo w pakietach komercyjnych, m in. dostępnych w bibliotekach.

Autor: ET
escort bayan trabzon escort bayan yalova escort bayan edirne escort bayan manisa bursa görükle escort