środa, 13 września 2023
Postulaty PIK: konieczne inwestycje w podniesienie poziomu czytelnictwa i rozwój branży wydawniczej

Jakie propozycje dla branży książkowej mają polskie partie, które kandydują w nadchodzących wyborach do Sejmu i Senatu? Otóż okazuje się, że mizerne i jest ich niewiele.

Przejrzeliśmy programy wyborcze ogłoszone przez partie polityczne, które wystartują w wyborach parlamentarnych 15 października.

O programie kulturalnym PiS-u piszemy TUTAJ

Lewica zapowiada bezpłatne podręczniki dla wszystkich uczniów, także w szkołach średnich. Dodatkowo każdy uczeń “otrzyma czytnik e-booków wraz z abonamentem na książki i czasopisma. Rozszerzymy bazę bezpłatnych materiałów edukacyjnych dostępnych online”.

Wśród propozycji wyborczych jest także “Cyfrowa wypożyczalnia Biblioteki Narodowej”. Jak czytamy, “Biblioteka Narodowa uruchomi system wypożyczeń online zintegrowany z aplikacją mObywatel. Każdy będzie mógł wypożyczyć w danym momencie jedną kopię znajdującego się w cyfrowych zasobach BN dzieła objętego ochroną prawa autorskiego. Utwory znajdujące się w domenie publicznej dostępne będą bez ograniczeń. Dostosujemy ustawę o prawie autorskim do potrzeb funkcjonowania bibliotek cyfrowych, uwzględniając znaczenie godnego wynagrodzenia dla twórców”.

Koalicja Obywatelska  z kolei zapewnia, że chce wprowadzić ustawę o statusie artysty gwarantującą artystom i artystkom minimum zabezpieczenia socjalnego, dostęp do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych uwzględniający specyfikę pracy.

Do tego “zniesiemy cenzurę nałożoną na polską kulturę: cenzurę ekonomiczną, czyli cofanie środków finansowych dla instytucji kultury niewygodnych dla władzy oraz cenzurę personalną, czyli obsadzanie instytucji kultury osobami podległymi władzy”.

I jeszcze: “Język śląski zostanie uznany za język regionalny. Ponownie złożymy ustawę, która nada językowi śląskiemu status języka regionalnego, a tym samym odpowie na oczekiwania Ślązaków”.

“Dostęp do kultury musi być powszechny” – apeluje PSL. “Należy zwiększyć w budżecie państwa środki finansowe przeznaczane na kulturę. Obecnie stanowią one ok. 5 mld zł. Należy zwiększyć tę kwotę co najmniej do 7 mld zł w kolejnych latach. Środki te powinny być równomiernie rozdysponowane według zadeklarowanych potrzeb
na wszystkie szczeble samorządu”.

Tymczasem Polska Izba Książki przed wyborami parlamentarnymi opracowała tekst informacyjny o branży wydawniczo-księgarskiej. Zawiera on ważne informacje o bolączkach i potrzebach ludzi książki, a także postulaty do kandydatów do Sejmu i Senatu.

Izba zachęca przedstawicieli branży, aby korzystać z opracowania – na przykład podczas spotkań wyborczych czy rozmów z dziennikarzami:

✔️Programy rozwoju czytelnictwa oparte ma wiedzy eksperckiej i doświadczeniu organizacji pozarządowych (rozwój NPRCz – środki przeznaczać nie tylko na biblioteki, lecz także na promocję czytania);
✔️Ustawa o zawodzie artysty – wsparcie dla autorów i tłumaczy, w szczególności dbałość o realne rekompensaty z tytułu upowszechniania treści książek poprzez elektroniczne nośniki oraz wyższe wynagrodzenia za wypożyczenia biblioteczne;
✔️Stawka 0 proc. VAT na sprzedaż książek i prasy;
✔️ Ulga podatkowa na zakup książek i prasy;
✔️Dla młodzieży szkolnej: bony na zakup książek w księgarniach na wzór bonów na kulturę wprowadzonych we Włoszech, Hiszpanii, Francji i Niemiec, które przyniosły pozytywne rezultaty;
✔️Zmiany w prawie autorskim, które będą wspierały ochronę własności intelektualnej i słusznych interesów twórców i producentów treści; – Zwiększenie nakładów na coroczne zakupy biblioteczne (odnawianie księgozbiorów dotyczy zarówno bibliotek publicznych, jak i szkolnych, przedszkolnych i akademickich);

✔️ Ustanowienie specjalnych programów wspierających transformację cyfrową branży wydawniczej z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych segmentów – odpowiednie uzupełnienie Programu Zintegrowanej Strategii Państwa.

Tekst skopiowany ze strony https://rynek-ksiazki.pl/czasopisma/postulaty-do-przyszlych-poslow-i-senatorow/ | Rynek książki

https://rynek-ksiazki.pl/czasopisma/postulaty-do-przyszlych-poslow-i-senatorow/

Postulaty do przyszłych posłów i senatorów

Podaj dalej
Autor: ET, redakcja@biblioteka-analiz.pl