Poniedziałek, 13 marca 2023

Do zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu powrócił cenny iluminowany łaciński manuskrypt z połowy XV wieku, zawierający dzieła Marka Tuliusza Cycerona.

Manuskrypt, skradziony w Polsce na przełomie lat 60. i 70. XX w., został zidentyfikowany w ofercie antykwariatu z Nowego Jorku.

Iluminowany łaciński manuskrypt z połowy XV wieku zawierający dzieła Marka Tuliusza Cycerona „De Senectute”, „De Amicitia”, „Paradoxa Stoicorum” („O starości”, „O przyjaźni”, „Paradoksy Stoików”) od początku XX w. znajdował się w zbiorach Biblioteki Miejskiej we Wrocławiu (Stadtbibliothek Breslau). Po wojnie trafił do zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, skąd został skradziony pomiędzy 1961 a 1977 roku.

W 2021 roku pracownicy Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu zidentyfikowali utracony manuskrypt z dziełami Marka Tuliusza Cycerona w ofercie nowojorskiego antykwariatu. Zachowana dokumentacja, w szczególności wykonany w 1954 roku mikrofilm, pozwoliła na sporządzenie dokładnej analizy porównawczej utraconego oraz odnalezionego manuskryptu.

Dotychczasowy posiadacz obiektu, antykwariusz Jonathan Hill, po zapoznaniu się z dokumentacją potwierdzającą proweniencję i tożsamość manuskryptu, zdecydował się na jego zwrot do zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu.

Podaj dalej
Autor: W
Źródło: MKiDN