Piątek, 2 czerwca 2023
Wciąż brak rozstrzygnięcia programu „Rozwój Sektorów Kreatywnych”

Minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński wręczył powołanie na stanowisko dyrektora Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych Mateuszowi Dzieduszyckiemu, który od kwietnia br. pełnił obowiązki dyrektora Centrum.

Trzyletnia kadencja dyrektora rozpoczęła się 1 czerwca.

Mateusz Dzieduszycki jest producentem, reżyserem, scenarzystą, dziennikarzem prasowym i telewizyjnym.

Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych powstało rok temu.  Jego działalność koncentruje się na takich obszarach jak: animowanie współpracy na linii kultura-biznes-nauka-technologia; inwestowanie w rozwój polskich przemysłów kreatywnych – w szczególnie rokujące, prorozwojowe i atrakcyjne kulturowo projekty oraz w wybitnie utalentowanych twórców; realizowanie innowacyjnych, łączących potencjał i zasoby wielu różnych branż kreatywnych projekty, promujących polską kulturę oraz budujących pozytywny wizerunek Polski w oparciu o przemysły kreatywne; edukacja i profilaktyka.

Do 30 marca trwało przyjmowanie wniosków do programu „Rozwój Sektorów Kreatywnych”

Budżet programu finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wynosi 8 mln zł.
Program udziela wsparcia “najbardziej wartościowym inicjatywom i projektom przyczyniającym się m.in. do budowania wysokiej jakości oferty przemysłów kreatywnych, łączącym wysoką wartość kulturową i artystyczną z ponadprzeciętnym potencjałem ekonomicznym i promocyjnym”.
Jak poinformowało Centrum, wpłynęło 619 wniosków. Wciąż jednak nie ma decyzji, które z wniosków otrzymają wsparcie.  16 maja pojawił się komunikat, że wciąż trwa proces oceny eksperckiej.
Wnioskodawcy nie będą mieli wiele czasu na realizację zadań – zgodnie z regulaminem okres realizacji zadania upływa 31 października 2023 roku.
Podaj dalej
Autor: ET