Niedziela, 2 listopada 2008


Media Rodzina Harbor Point Sp. z o.o.


61-657 Poznań, ul. Pasieka 24, tel.
(061) 8203478, fax (061) 8203411, http://www.mediarodzina.com.pl,
e-mail mediarodzina@mediarodzina.com.pl

 

W 2007 roku bez kolejnego tytułu o Harrym Potterze przychody wydawnictwa Media Rodzina ze sprzedaży książek wyniosły 7,03 mln zł (spadek o 66 proc.). Opublikowano 94 tytuły, w tym 44 nowości. Łącznie nakłady wyniosły 550 tys. egz. Sprzedano 505 tys. egz. w średniej cenie zbytu 14,00 zł. W porównaniu do 2006 roku w wydawnictwie wzrosło zatrudnienie – do 17 osób.


Finansowy sukces wydawnictwo zawdzięcza przede wszystkim popularności cyklu powieściowego J.K. Rowling. Pierwszy tom – „Harry Potter i kamień filozoficzny” – ukazał się w 1999 roku, a jego sprzedaż w 2000 roku osiągnęła 130 tys. egz. Sprzedaż drugiego – nowości z 2000 roku, „Harry Potter i komnata tajemnic” – wyniosła 110 tys. egz. w ciągu pierwszego roku obecności na księgarskich półkach. Początek okresu gigantycznej popularności Pottera przypadł na rok 2001, kiedy ukazały się tomy trzeci i czwarty. Media Rodzina w 2001 roku sprzedała aż 1,8 mln egz. książek o małym czarodzieju – 495 tys. egz. pierwszego tomu (z czego 100 tys. egz. kupił koncern Coca-Cola dla celów promocyjnych), 320 tys. egz. drugiego tomu i po 350 tys. egz. tomu trzeciego – „Harry Potter i więzień Azkabanu” oraz czwartego – „Harry Potter i czara ognia”. Dzięki temu 2001 rok oficyna zakończyła rekordowym obrotem 29,2 mln zł. W latach 2002 i 2003, kiedy przygotowywano się do publikacji piątej części, sprzedaż egzemplarzowa poprzednich spadła odpowiednio do ok. 50-100 tys. egz. w zależności od tomu. W styczniu 2004 roku ukazał się na rynku piąty tom – „Harry Potter i Zakon Feniksa”. Książkę wydrukowano w nakładzie 600 tys. egz. – 500 tys. egz. w miękkiej i 100 tys. w twardej oprawie, ale konieczny był dodruk. W 2004 roku Media Rodzina sprzedała odpowiednio – 473 tys. egz. i 114 tys. egz. Rok zamknął się przychodem ze sprzedaży 23,2 mln zł (wzrost o 260 proc.). Sprzedaż każdego z wcześniejszych czterech tomów oscylowała w granicach 45 tys. egz. (ok. 35 tys. egz. w miękkiej i 10 tys. egz. w twardej oprawie). Kolejny – szósty tom, „Harry Potter i Książę Półkrwi” – trafił do sprzedaży pod koniec stycznia 2006 roku w nakładzie 560 tys. egz., który okazał się niewystarczający. W styczniu 2008 roku w rekordowym nakładzie 650 tys. egz. pojawił się zamykający cykl „Harry Potter i insygnia śmierci”, który w ciągu sześciu miesięcy od premiery sprzedał się w liczbie 600 tys. egz.


Od momentu wprowadzenia na rynek pierwszego tomu łączna sprzedaż sagi do połowy 2008 roku wyniosła 4,71 mln egz. Poszczególne części sprzedały się następująco: „Harry Potter i kamień filozoficzny” – 927 tys. egz., „Harry Potter i komnata tajemnic” – 727 tys. egz., „Harry Potter i więzień Azkabanu” – 636 tys. egz., „Harry Potter i czara ognia” – 615 tys. egz., „Harry Potter i Zakon Feniksa” – 628 tys. egz., „Harry Potter i Książe Półkrwi” – 572 tys. egz. oraz „Harry Potter i insygnia śmierci” – 600 tys. egz.


Co ciekawe, udział oprawy twardej w sprzedaży pierwszego tomu wynosił 18 proc. W przypadku ostatniego było to 36 proc.


Wszystkie części dostępne są także w formie audiobooków – w interpretacji Piotra Fronczewskiego, a w przypadku „Czary ognia” przez Wiktora Zborowskiego. Wersja audio „Insygniów śmierci” trafiła do sprzedaży jednocześnie z wersją papierową.


Z dystrybucją „Harry’ego Pottera” związane jest jedno z ważniejszych wydarzeń ostatnich lat na rynku dystrybucji książek. Przy okazji wprowadzenia piątego tomu 13 listopada 2003 roku Media Rodzina podpisała porozumienie z dystrybutorami, którzy złożyli największe zamówienia. W porozumieniu z wydawcą firmy: Bertelsmann Media, DiSo, Empik, FK Jacek Olesiejuk, Grupa Matras, Azymut, Wikr oraz Wkra ustaliły, że: 1) cena detaliczna książki nie może różnić się od ceny wydrukowanej przez wydawcę na okładce o więcej niż 10 proc.; 2) sprzedaż detaliczna książki może rozpocząć się od wschodu słońca 31 stycznia 2004 roku. Powyższe ustalenia stały się przedmiotem dochodzenia Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który uznał, że w zawartym porozumieniu doszło do ograniczenia swobodnego kształtowania cen i wymierzyło ponad 1,6 mln zł kary wydawcy i dystrybutorom książki „Harry Potter i Zakon Feniksa”, z czego ten pierwszy miał zapłacić 690 tys. zł (ostatecznie, po odwołaniach, od wysokiej kary finansowej odstąpiono). Tomasz Drzazgowski z UOKiK tłumaczył: Zgodnie z ustawą, za zawarcie niezgodnego z prawem porozumienia cenowego grozi kara do 10 proc. przychodu przedsiębiorcy, który dopuścił się takiej praktyki. Ustalanie cen godzi bowiem w konkurencję, w dłuższej perspektywie powodując eliminację z rynku tych przedsiębiorców, którzy nie przystąpili do porozumienia, a także konsumentów, którym ogranicza się wybór. Wszyscy sprzedający powinni mieć możliwość swobodnego kształtowania cen oferowanych produktów. W tym konkretnym przypadku dystrybutorzy, a przez to i księgarnie, nie mogą oferować konsumentom książek w cenie odbiegającej do 10 proc. od tej drukowanej na okładce, czyli ani taniej, ani drożej. Gdyby zatem jakaś mała księgarnia chciała zdobyć dodatkowych czytelników i zaoferować książkę po niższej cenie, nie mogłaby tego zrobić. Takie działanie narusza ustawę antymonopolową, godzi w wolny rynek i jest bardzo szkodliwe dla gospodarki wolnorynkowej. Takie praktyki będą przez UOKiK ścigane z całą surowością. Kara za udział w kartelu cenowym dotyczy wszystkich przedsiębiorców zawierających zakazane porozumienie antykonkurencyjne – z tym, że dla każdego z nich oddzielnie ustala się wysokość kary, biorąc pod uwagę między innymi stopień zawinienia
. Uzasadnienie decyzji o nałożeniu kar na wydawcę i dystrybutorów liczyło 32 strony i zawierało m.in. materiały zebrane w postępowaniu wyjaśniającym. Wszyscy dystrybutorzy zgodnie oskarżyli oficynę, tłumacząc, że to ona, jako wyłączny właściciel praw, dyktowała warunki. W trakcie spotkania jego uczestnicy zostali zaskoczeni przez wydawcę informacją, że książkę będą mogli nabyć jedynie ci przedsiębiorcy, którzy podpiszą stosowne oświadczenie, a odmowa jego podpisania miała skutkować brakiem możliwości kupienia tej książki – czytamy w relacji przedstawionej przez przedstawiciela Wkry. Z kolei przedstawiciel Empiku tłumaczył: Wydawca dzięki posiadanej wyłączności na wydanie książki w Polsce miał wystarczającą siłę rynkową, aby narzucić kontrahentom określone warunki sprzedaży. Wykorzystanie tej siły było tym łatwiejsze, że chodziło o pozycję w pewnym sensie wyjątkową, na którą powszechnie i z niecierpliwością oczekiwano. Wydawca musiał mieć także świadomość, że wielu dystrybutorów nie mogło sobie pozwolić na brak tej głośnej pozycji w swojej ofercie, brak możliwości sprzedaży książki miałby bardzo negatywne konsekwencje dla wizerunku Empiku. Zdaniem Wikru: Spółka została postawiona w sytuacji praktycznie bez wyjścia, jeśli chciała sprostać wymaganiom rynku i sprzedawać najpoczytniejszą w 2004 roku książkę dla młodzieży.


W związku ze sprzedażą kolejnego tomu zrezygnowano z jakichkolwiek ograniczeń cenowych – premiera odbyła się w nocy z 27 na 28 stycznia. „Harry Potter i Książę Półkrwi” w ciągu pierwszego weekendu osiągnął rekordową sprzedaż 400 tys. egz. Przy tej okazji nie obyło się bez kolejnych niespodzianek i problemów związanych z dystrybucją. Najszybciej szósty tom rozszedł się w hipermarketach. Liderem szybkiej sprzedaży było Tesco. W niektórych, należących do sieci halach już następnego dnia nie było ani jednego egzemplarza. Sieć, zaopatrywana bezpośrednio przez wydawcę, była w stanie zaoferować swoim klientom książkę w miękkiej oprawie w cenie 23 zł. Tymczasem w większości księgarń wydanie to kosztowało 39 zł. Z kolei w sieci Real cena wynosiła 33 zł, a klienci otrzymywali dodatkowo bon o wartości 10 zł. Rekordzistą był market z Rzeszowa, który sprzedawał książkę za 19 zł. Księgarze, nie mogąc konkurować ceną z marketami, zaczęli sprzedawać książkę na dwa dni przed premierą. Bronisław Kledzik tak komentował zaistniałą sytuację:
Boli mnie, że wielu księgarzy nie zastosowało się do naszych próśb i zaczęli sprzedawać książkę wcześniej. Ale też rozumiem ich. Jak ktoś zobaczył wcześniej gazetkę z hipermarketu z wydrukowaną tam ceną, to nerwy miały prawo mu puścić. Z drugiej strony trudno winić wielkie markety – taka jest ich polityka handlowa i nic na to nie poradzimy. Do sądu można kierować tylko te nieliczne przypadki, kiedy sprzedawano w cenach poniżej cen zakupu. Pewien księgarz z Rzeszowa przysłał nam paragon zakupu w markecie – znacznie taniej niż w hurtowni. Mogę zapewnić, że nikt nie miał szansy kupić szóstego tomu „Harry’ego Pottera” za mniej niż 20 zł, a zdarzały się przypadki sprzedaży poniżej tej kwoty, czyli zwykły dumping.


Sprawa wróciła w 2008 roku, kiedy w lutym
warszawski Sąd Apelacyjny na skutek odwołania prezesa UOKiK nakazał powtórne zbadanie sprawy. W wyniku tej decyzji automatycznie uchylony został wyrok niższej instancji. W swoim orzeczeniu Sąd Apelacyjny stwierdził, że w zakresie dotyczącym stwierdzenia praktyki ograniczającej konkurencję wcześniej rozpatrujący sprawę sąd nie poczynił własnych ustaleń i nie wskazał dowodów, na których oparto wyrok. W związku z tym skrytykował także uchylenie sankcji finansowych.

 

Wydawnictwo Media Rodzina istnieje od 1992 roku. Wchodzi w skład firmy Harbor Point Sp. z o.o. będącej własnością Roberta Gamble. Robert Gamble jest Amerykaninem szkocko-irlandzkiego pochodzenia, w Stanach Zjednoczonych był pastorem Amerykańskiego Protestanckiego Kościoła Episkopalnego. Jest też potomkiem twórcy koncernu Procter & Gamble i akcjonariuszem tej wielkiej firmy. Prawa do „Pottera” kupił, kiedy nikt nie spodziewał się, że stanie się on tak niezwykłym bestsellerem. Sukces był dla nas niespodzianką, decydowałem się na wydanie tej książki dlatego, że bardzo mi się spodobała, a nie po to, by sprzedać ją w ogromnym nakładzie – mówi właściciel Media Rodzina. W latach 80. Gamble zakładał w Polsce ruch AA, potem sponsorował poznańskie Radio Obywatelskie. Wydawnictwo książkowe miało być częścią działalności społecznej. Chciałbym wydawać książki zgodne z wartościami chrześcijańskimi, ale bez teologii. Tak aby człowiek niewierzący lub nie wiedzący, co to jest wiara, myślał: „Aha, to jest Media Rodzina, to ja się będę czuć dobrze czytając te książki”. I my się trzymamy tej linii – wykłada credo swojej firmy.


W 1992 roku w celu wydania książki „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły” Gamble rozpoczął współpracę z Bronisławem Kledzikiem z Wydawnictwa Poznańskiego, który do dziś, jako redaktor naczelny i dyrektor oficyny, odpowiada za jej ofertę. Poradnik „Jak mówić, żeby dzieci….” odniósł duży sukces (250 tys. sprzedanych egzemplarzy) i jest do dzisiaj bardzo ceniony wśród rodziców i pedagogów. Od 2006 roku Media Rodzina wydawaje kontynuację bestsellerowej serii poradników „Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały, żeby z nami rozmawiały”. To właśnie popularność tej książki zachęciła wydawcę do kontynuowania serii poradnikowej, w której ukazały się takie hity jak: „Inteligencja emocjonalna” (150 tys. egz.), „Mały poradnik życia” Jacksona Browna (wydawany w różnych wersjach, łącznie sprzedanych zostało kilkaset tysięcy egz.), „Inteligencja emocjonalna w prak­tyce”, „Optymizmu można się nauczyć” czy „Bajki terapeutyczne”. Książki ukazują się w kilku seriach: „Rodzice i Dzieci”, „Psychologia dla Każdego”, „Literatura Faktu” (w tym cykl „Przeciw Przemocy”), „Człowiek i Przyroda”, „Powrót do Zdrowia”, „Dla Dzieci i Młodzieży”, „Wielkie myśli w małych książkach”. W 2007 roku 80 proc. przychodów pochodziło ze sprzedaż książek dla dzieci, pozostałe 20 proc. przypadło na poradniki.


Drugim bestsellerowym autorem jest C.S. Lewis, autor cyklu powieściowego „Opowieści z Narnii” (wydanych w nowej szacie graficznej w 2004 roku). W styczniu 2006 roku na ekrany polskich kin weszła ekranizacja pierwszej części „Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa”. Z tej okazji odmłodzone zostały edycje narnijskiego cyklu, a także przygotowano kilka tytułów „okołonarniowych”. W drugiej połowie 2005 roku sprzedano 18 tys. egz. kompletów „Opowieści z Narnii” (wydanie dwu- i siedmiotomowe). Po premierze filmu rozeszło się dalsze 59,5 tys. egz. oraz filmowa edycja pierwszego tomu w ponad 36 tys. egz. Do końca 2007 roku oficyna sprzedała 270 tys. egz. książek z narnijskiego cyklu. Wiosną 2008 roku polską premierę miała ekranizacja drugiego tomu „Książe Kaspian”. Na tę okazję przygotowano specjalną, bogato ilustrowaną „filmową” edycję.
Obecnie w ofercie dostępne jest także wydanie siedmiotomowe oraz dwutomowe – w twardej oprawie i eleganckim pudełku.


W 2005 roku z okazji 200. rocznicy urodzin Hansa Christiana Andersena opublikowano pierwsze tłumaczenie baśni Duńczyka bezpośrednio z języka ojczystego, a dodatkowo edycję 19 baśni w wersji audio w interpretacji Jerzego Stuhra. W tym samym roku ukazały się również „Opowiadania dla dzieci” Isaaca Bashevisa Singera, które na jesieni 2006 roku wzbogacone zostały o płytę audio, na której w roli lektora wystąpił Jerzy Stuhr. We wrześniu 2007 roku wydawnictwo rozpoczęło edycję serii edukacyjnej „Nazywam się…”. Książki zawierają biografie znanych osób prezentowane w pierwszej osobie i podane w atrakcyjnej formie graficznej. Ich bohaterami są m.in.: Leonardo da Vinci, Albert Einstein, Antoine de Saint-Exupery czy William Szekspir. 


W grudniu 2007 odbyła się premiera tytułu odstającego niejako od zasadniczego profilu wydawnictwa – książki kandydata na prezydenta USA Baracka Obamy „Odziedziczone marzenia”. Natomiast przy okazji świąt Bożego Narodzenia 2007 ukazało się nowe wydanie „Opowieści wigilijnej” Karola Dickensa.
W 2007 roku do najlepiej sprzedających się tytułów wydawnictwa należały: „Śpiewająca lipka”, „Lekcje miłości”, „Nazywam się Jan Paweł II”, cykl „Opowieści z Narnii”, książki z serii „Pan Kuleczka” oraz wspomniany już poradnik „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały”.


Wydawnictwo od kilku lat konsekwentnie rozwija ofertę tytułów w wersji audio. W połowie 2008 roku dostępnych było już blisko 40 tytułów. Na przestrzeni całego 2007 roku wydawnictwo notowało wzrost sprzedaży książek do słuchania.


W maju 2008 roku w sprzedaży w punktach dystrybucji prasy wraz z „Gazetą Wyborczą” pojawił się wydany w 2007 roku tytuł „Nazywam się Jan Paweł II”. Liczba egzemplarzy przeznaczonych do sprzedaży z dziennikiem przekroczyła 100 tys.


W sierpniu 2008 roku zainicjowano budowę własnego magazynu o powierzchni 1 000 mkw., zlokalizowanego w Skórzewie pod Poznaniem. Koniec prac planowany jest na początek 2009 roku.

 

Media Rodzina – najważniejsze dane

 

escort bayan trabzon escort bayan yalova escort bayan edirne escort bayan manisa bursa görükle escort