Wtorek, 7 grudnia 2021

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało projekt rozporządzenia określającego maksymalne kwoty dotacji celowej obliczanej i przyznawanej na wyposażenie publicznych szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.

Na podstawie projektowanego rozporządzenia o dotację celową w 2022 roku mogą wnioskować szkoły uprawnione do uzyskania w 2022 roku dotacji celowej na wszystkich uczniów klas III i VI szkół podstawowych.

Dotacja na podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne wynosi 90 zł na ucznia – w przypadku klas I–III.

Dotacja na podręczniki lub materiały edukacyjne, wynosi:

168 zł na ucznia – w przypadku klasy IV,
216 zł na ucznia – w przypadku klasy V i VI,
300 zł na ucznia – w przypadku klasy VII i VIII.

Natomiast kwota dotacji celowej na materiały ćwiczeniowe wynosi do 50 zł na ucznia – w przypadku klas I–III oraz do 25 zł

na ucznia – w przypadku klas IV–VIII.

Podaj dalej
Autor: W
Źródło: Prawo.pl