Poniedziałek, 4 grudnia 2023
Zapowiedź nowego tomu wierszy

Cezary Maciej Dąbrowski podczas niedawnego spotkania w Bibliotece na Koszykowej w Warszawie zapowiedział wydanie nowego tomu poezji zatytułowanego „Mity”.

Teraz na portalu pisarze.pl zamieszczono przedmowę, wiersze i przypisy do przygotowanego tomu. Prezentację otwiera portret poety autorstwa Zbigniewa Ikony Kresowatego, a wyboru utworów dokonał Tadeusz Karabowicz.

Z autorskiej przedmowy zatytułowanej  „Temat ten, jakby sam mnie odszukał, ale i ja do niego dążyłem…”: Antenatów moich próżno w „Mitach” szukać (nie zdążyłem zbadać swych korzeni), tak i nie jest to opowieść równa świadectwom, pisanym z bólem niewyobrażalnej tragedii całych rodzin. Jest to wyraz mojej miłości do historii Polski, której uosobieniem są tereny na wschód od Bugu – z całą plejadą postaci z tychże krain wywodzących się, czy tam kończących żywoty – dla dziejów okresu pierwszej i drugiej Rzeczypospolitej. Szczególnie zaś tych, których zmiażdżyło koło historii, a mówiąc wprost: zostali zgładzeni przez dwudziestowieczne totalitaryzmy: komunizm i faszyzm.

Przed samym sobą odkrywając poszczególne strofy, od Antoniego Malczewskiego i Wincentego Pola począwszy, a na Zygmuncie Rumlu i Władysławie Sebyle nie zakończywszy, czułem, i czuję nadal, ogromny żal, połączony z poczuciem pustki, wobec twórczości mnie współczesnej, pozbawionej ciężaru znaczeń, głębokiej duchowości i muzyczności strof. Wpływ na moje odczuwanie historii, ma „nieuleczalna choroba”, którą jest podziw dla postaci tej rangi, co Stanisław Żółkiewski. Powiedzielibyśmy dziś: „państwowców”, reprezentujących kwiat elity polskiej, erudytów, nieodstępujących od działań na rzecz dobra wspólnego, nawet w obliczu śmierci.

Jakże to blisko do minionych wydarzeń, tych dawniejszych i najbliższych, których jesteśmy świadkami, jakże to one są w nas zakorzenione, jak skutkują nadal, jak pokutujemy. Jak się obawiamy, by nie powtórzył się scenariusz zaniku naszej państwowości. Wobec zagrożeń, jakże podobnych…

A intuicją prowadzony, z dnia na dzień pisałem wiersze, wiedziony ku bliskim mi skojarzeniom, gdzie mitologia stała się kluczem do prawd w nich zawartych. Wanda Wiłkomirska „przygrywała mi” wprost z winylowej płyty, prowadząc poprzez światy wyobraźni Szymanowskiego: „tam, gdzie wzrok nie sięga”.

A „Mity”, stały się faktem. Otwarły się, jak księga…

[Ilustracja: Zbigniew Kresowaty-Krezbi, Portret poety Cezarego Macieja Dąbrowskiego, 2023]

Podaj dalej
Autor: (fran)