Piątek, 22 maja 2020
Komunikat na temat posiedzenia Zespołu Antykryzysowego ds. Rynku Książki

20 maja odbyło się posiedzenie Zespołu Antykryzysowego ds. Rynku Książki przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji pisarzy (SPP, UL), tłumaczy (STL), wydawców (PIK, PTWK, Polska Sekcja IBBY, prezes wydawnictwa Biały Kruk), księgarzy (SKP) i bibliotekarzy (BN).

Posiedzeniu przewodniczyła minister Magdalena Gawin (na zdjęciu), a prowadził je Dariusz Jaworski, dyrektor Instytutu Książki, wraz z zespołem ekspertów.

Przedstawiono i omawiano najważniejsze postulaty poszczególnych segmentów środowiska książki.

Pisarze i tłumacze podkreślali konieczność ustabilizowania sytuacji twórców, ochrony ich praw autorskich, zwiększenia funduszu Public Lending Right oraz zakresu opłat reprograficznych. Wyrazili także obawy o sytuację rynku książki – w szczególności księgarń – którego pozytywny rozwój jest fundamentem twórczości literackiej.

Przedstawiciele wydawców i księgarstwa zgodnie nakreślili krytyczną sytuację najsłabszego ogniwa na rynku książki – księgarstwa i wskazali na regulacje, które w decydujący sposób pomogą w uporządkowaniu rynku i wzmocnieniu jego poszczególnych części: zwiększone zakupy książek do bibliotek, zerowa stawka VAT, ulga podatkowa na wydatki na książki i prasę, bony na zakup książek w stacjonarnych księgarniach i wdrożenie ustawy o książce.

W podsumowaniu obrad minister Gawin podkreśliła konieczność większej interwencyjnej roli państwa na rynku książki, plan powrotu księgarń na mapę Polski wraz z programem ich certyfikacji i zaangażowania samorządów oraz zwiększenie zakupów ambitniejszych tytułów do bibliotek, a także rozważenie przygotowania w MKiDN nowego projektu ustawy o książce.

Prace zespołu mają być kontynuowane.

Autor: Polska Izba Książki
escort bayan trabzon escort bayan yalova escort bayan edirne escort bayan manisa bursa görükle escort