Poniedziałek, 11 maja 2020
Zaproszenie do zwiedzania – w maseczkach i z rodziną

Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju od 4 maja jest gotowe do zwiedzania w nowych warunkach. W komunikacie zamieszczonym 30 kwietnia na stronie internetowej Muzeum czytamy: „z powodu trwającej epidemii Muzeum Papiernictwa przygotowało się do udostępniania ekspozycji w warunkach zapewniających bezpieczeństwo turystom. W tym celu został opracowany nowy regulamin zwiedzania, a wprowadzane zasady przekonsultowane zostały z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Kłodzku”.

Zasady bezpieczeństwa obejmują: zwiedzanie będzie odbywało się w kilkuosobowych grupach, dlatego wprowadzono rezerwację telefoniczną dla wszystkich, którzy będą chcieli obejrzeć ekspozycje (tel. 748 627 424), zwiedzający będą musieli poruszać się po muzeum w maseczkach, a pracownicy kontaktujący się ze zwiedzającymi będą wyposażeni w przyłbice ochronne. W celu ograniczenia kontaktów, nie będzie się chwilowo oprowadzać zwiedzających, a przewodników zastąpią audioprzewodniki. Ponadto treść audioprzewodnika została przygotowana do pobrania na własnego smartfona przy wykorzystaniu QR-kodu lub linka umieszczonego na stronie internetowej muzeum. Wyświetlacze dotykowe będą po każdym zwiedzającym dezynfekowane.

Znajdujące się w ofercie edukacyjnej Muzeum warsztaty czerpania papieru zostaną zrealizowane tak, aby zwiedzający mogli samodzielnie wykonać swój własny arkusz papieru, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa (trzeba będzie czerpać w maseczkach i zapewnionych przez Muzeum rękawiczkach).

Muzeum można zwiedzać od poniedziałku do soboty w godzinach 9–18, w niedzielę do godz. 16. Jak zapewnia Muzeum, „wszystkie działania mają na celu udostępnienie zabytkowego obiektu i mieszczących się w nim ekspozycji dla zwiedzających w sposób bezpieczny. Wprowadzone zasady preferują zwiedzanie rodzinne: turyści będą rozpoczynali wędrówkę po muzeum tak, aby poszczególne sale były w momencie zwiedzania do dyspozycji jednej rodziny”.

Muzeum Papiernictwa jest placówką muzealną Samorządu Województwa Dolnośląskiego w Dusznikach-Zdroju, utworzoną w 1968 roku w XVI/XVII-wiecznym młynie papierniczym nad Bystrzycą Dusznicką, unikatowym zabytku techniki. Muzeum udostępnia zwiedzającym ekspozycje poświęcone historii papieru, jego roli w rozwoju cywilizacji oraz zastosowaniu w codziennym życiu. Wystawy czasowe prezentowane w dusznickiej papierni poświęcone są m.in. sztuce współczesnej, dziejom techniki oraz historii regionu.

Podaj dalej
Autor: (fran), Foto: Muzeum Papiernictwa