Wtorek, 15 listopada 2022
W ubiegłym roku dofinansowanie wyniosło 1,8 mln zł

Instytut Książki ogłasza nabór do programu „Dyskusyjne Kluby Książki” na 2023 rok.

O dofinansowanie w ramach programu mogą się ubiegać podmioty prawa polskiego: samorządowe instytucje kultury – wojewódzkie biblioteki publiczne, dla których organizatorem jest samorząd województwa.

Nabór wniosków potrwa do 16 grudnia br.

Wszystkie materiały dostępne są w odpowiedniej zakładce na stronie Instytutu Książki. Wśród materiałów do pobrania znajduje się także wzór wniosku.

W ubiegłym roku w ramach programu 18 bibliotek wojewódzkich otrzymało dofinansowanie na wsparcie działania Dyskusyjnych Klubów Książki w wysokości 1,8 mln zł.
Na koniec roku 2021 roku liczba klubów wyniosła 1807.
W ramach działającego od 2007 roku programu Dyskusyjne Kluby Książki co miesiąc w kilkuset polskich miejscowościach we wszystkich województwach czytelnicy spotykają się, aby rozmawiać o książkach i literaturze.
Program adresowany jest przede wszystkim do czytelników korzystających z bibliotek publicznych. Przyświeca mu założenie, że potrzebne są miejsca, w których można rozmawiać o wspólnie czytanych książkach, oraz że nie trzeba być krytykiem, by czerpać przyjemność z dyskutowania o literaturze. Spotkania i dyskusje o książkach mają charakter nieformalny. Kluby działają przy bibliotekach publicznych wszystkich stopni (od wojewódzkiego do gminnego), mogą także działać przy innych instytucjach (np. bibliotekach szkolnych, domach kultury, bibliotekach parafialnych itp.) we współpracy z biblioteką publiczną. Klubowicze spotykają się w wybranym przez siebie miejscu, z wybraną przez siebie częstotliwością, jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
Podaj dalej
Autor: ET