Czwartek, 29 lutego 2024

Wystartowała kolejna edycja programu rezydencyjnego dla tłumaczy i tłumaczek Krakowa Miasta Literatury UNESCO. Termin zgłoszeń upływa 30 kwietnia.

Nabór skierowany jest z zarówno do tłumaczy i tłumaczek literatury na język polski (jedno miejsce), jak i osób przekładających z języka polskiego na inne języki (jedno miejsce), mających na swoim koncie co najmniej jeden wydany drukiem przekład książkowy i pracujących aktualnie nad projektem przekładowym. Poza zakwaterowaniem i zwrotem kosztów przejazdu uczestniczki i uczestnicy otrzymają także wynagrodzenie wynoszące 2500 złotych brutto.

Rezydencje mają na celu wsparcie tłumaczy i tłumaczek poprzez zapewnienie im dogodnych warunków, by przez 30 dni mogli poświęcić się pracy przekładowej. Ponadto podczas rezydencji uczestnicy i uczestniczki będą mogli liczyć na wsparcie zespołu Krakowa Miasta Literatury UNESCO w nawiązywaniu nowych środowiskowych i branżowych kontaktów.

Kryteria:
– co najmniej jeden opublikowany przekład,
– praca nad własnym projektem literackim w czasie rezydencji,
– gotowość do uczestniczenia w życiu literackim Krakowa, czyli wydarzeniach, spotkaniach promocyjnych i wywiadach,
– rezydenci podczas swojego pobytu zostaną poproszeni o przedstawienie krótkiego tekstu ukazującego Kraków z ich perspektywy; tekst zostanie w przyszłości wykorzystany w celach promocyjnych lub opublikowany w większym zbiorze.

Terminy pobytu: 1-31 sierpnia (1 miejsce) oraz 1-30 listopada (1 miejsce).

Szczegółowe informacje TUTAJ

Podaj dalej
Autor: W
Źródło: KBF