środa, 12 czerwca 2019
Uhonorowano Romana Kotapskiego, właściciela wydawnictwa Marina

10 czerwca decyzją Zarządu Głównego oraz Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce dr hab. inż. Roman Kotapski, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, a także prezes zarządu i redaktor naczelny wydawnictwa Marina, otrzymał nagrodę w konkursie na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości im. prof. Alicji Jarugi za pracę habilitacyjną pt. “Rachunek kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Pomiar, ujmowanie, kontrola i sprawozdawczość” (Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu).

Książka poświęcona jest rachunkowi kosztów działalności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych i wypełnia lukę z zakresie rachunku kosztów tych przedsiębiorstw oraz zasad projektowania ich struktur kosztów.

Autor wykorzystał swoje bogate doświadczenia w opracowywaniu zakładowych planów kont oraz wdrażaniu systemów budżetowania w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych.

W książce przedstawiono m.in.:

  • rynek usług komunalnych a uwarunkowania ustalania taryf,
  • determinanty kształtowania cen usług w warunkach monopolu naturalnego,
  • diagnozę stanu rachunku kosztów przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych,
  • ujmowanie kosztów działalności przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w księgach rachunkowych,
  • klasyfikacja kosztów działalności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych,
  • wpływ wdrożenia budżetowania na rachunek kosztów przedsiębiorstwa,
  • rachunki wyników przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego z uwzględnieniem rodzajów działalności oraz wyodrębnionych kosztów istotnych procesów.

 

 

Autor: ET