Poniedziałek, 25 września 2023

W poniedziałek 26 września upływa termin zgłoszeń do Nagrody Gaudeamus 2023. Konkurs o Nagrodę  Gaudeamus jest organizowany przez Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych we współpracy z Targami w Krakowie i pod ich patronatem w celu promowania i wyróżniania uczelnianych oficyn wydawniczych za publikowanie najbardziej wartościowych polskich książek naukowych i dydaktycznych.

Formularz zgłoszenia wraz z egzemplarzami książek należy nadsyłać na adres: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Heweliusza 14, 10-718 Olsztyn, z dopiskiem „Konkurs SWSW Kraków”

Jury w roku 2022 przyznało Nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych „Gaudeamus” Filipowi Lipińskiego za pracę „Ameryka. Rewizje wizualnej mitologii Stanów Zjednoczonych” (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), a Nagrodę Targów w Krakowie przyznano za esej „A jeśli nie trzeba się uczyć…” prof. Tadeusza Sławka (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego).

Do jury tegorocznej edycji zostali zaproszeni zeszłoroczni jurorzy: dr hab. Bernadetta Darska, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Wydział Humanistyczny, red. Piotr Dobrołęcki,  mgr Kornelia Kurowska (Fundacja Borussia),  dr hab. Wiesława Lizińska, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Wydział Nauk Ekonomicznych, dr hab. inż. Marek Mróz, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Wydział Geoinżynierii, mgr Henryk Podolski (przewodniczący) oraz mgr Małgorzata Sieniewicz (Literacka Sp. z o.o.).

Posiedzenie jury Nagrody Gaudeamus odbędzie się 17 października w Olsztynie w siedzibie Wydawnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Podaj dalej
Autor: (fran)