Czwartek, 11 października 2018
Dziś poznamy laureatkę lub laureata

11 października o godz. 17 zostanie wręczona Nagroda im. Beaty Pawlak za 2018 rok. Książki nominowane do Nagrody przedstawi Roman Kurkiewicz, fragmenty tekstów Beaty Pawlak odczyta Joanna Szczepkowska, a jej wręczeniu towarzyszyć będzie dyskusja prowadzona przez Tomasza
Stawiszyńskiego z udziałem laureatów oraz autorów nominowanych do Nagrody.

Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa, ul. Sapieżyńska 10 a

W tym roku do Nagrody zostali nominowani:

Archipelag islam – rozmowa rzeka Jakuba Winiarskiego z Piotrem Ibrahimem
Kalwasem, Wydawnictwo Błękitna Kropka, Nysa 2018, 464 s.

Karolina Bednarz, Kwiaty w pudełku, Japonia oczami kobiet, Wydawnictwo
Czarne, Wołowiec 2018, 328 s.

Dialog leczy rany. Abp Światosław Szewczuk [rozmawia Krzysztof Tomasik],
Wydawnictwo Znak, Kraków 2018, 200 s.

Tomasz Owsiany, Pod ciemną skórą Filipin, Wydawnictwo Muza, Warszawa
2017, 512 s.

Ewa Wanat, Deutsche nasz. Reportaże berlińskie, Świat Książki, Warszawa
2018, 366 s.