Piątek, 8 maja 2020
Nowe zgłoszenia, a rozstrzygnięcie w listopadzie

Do redakcji „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI” napływają kolejne zgłoszenia do Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka. W tym roku po odwołaniu Warszawskich Targów Książki, w trakcie których w ostatnich latach odbywała się uroczystość wręczenia tej nagrody, jej organizatorzy w porozumieniu z przedstawicielami Fundacji Historia i Kultura, organizatora 29. Targów Książki Historycznej w Warszawie (26-29 listopada w Arkadach Kubickiego), ustalili, że uroczystość ta odbędzie się w ich trakcie. Dokładny termin zostanie ustalony dodatkowo.

W związku z tym termin zgłoszeń do Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka został przesunięty z wcześniej przyjętego terminu 13 kwietnia na 30 września 2020 roku. Do tego terminu prosimy zgłaszać prace wydane w roku ubiegłym oraz w pierwszej połowie tego roku.

W tym roku konkurs o Nagrodę im. prof. Jerzego Skowronka redakcja „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI” organizuje po raz dwudziesty piąty! Redakcja zwróciła się do wydawców oraz autorów, jak też miłośników historii, z prośbą o zgłaszanie kandydatur do nagrody przyznawanej wydawcom, którzy publikują książki w dziedzinie historii i archiwistyki z szerokiego kręgu zainteresowań badawczych jej patrona.

Prof. Jerzy Skowronek w swojej pracy badawczej zajmował się przede wszystkim historią Polski i krajów bałkańskich w II połowie XVIII i w wieku XIX oraz stosunkami międzynarodowymi w tym okresie. Był też autorem wielu publikacji varsavianistycznych oraz prac z dziejów wojskowości, szczególnie dotyczących powstań narodowych. Związany był z Instytutem Historii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie przeszedł wszystkie stopnie kariery naukowej – od asystenta do profesora. Przez jedną kadencję był też prorektorem swojej macierzystej uczelni. W roku 1990 został dyrektorem Instytutu Nauk Humanistycznych Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, a następnie objął funkcję Dyrektora Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Zginął 23 lipca 1996 roku w wypadku samochodowym we Francji.

Organizatorem Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka jest redakcja „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI”, a jej jury składa się z przyjaciół i uczniów patrona nagrody. Od 2015 roku przewodniczącym jury jest prof. dr hab. Jarosław Czubaty.

Organizatorzy proszą o zgłaszanie propozycji do Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka na adres redakcji:

Magazyn Literacki KSIĄŻKI
Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa
tel. (22) 828 36 31
koniecznie z dopiskiem „Nagroda im. prof. Jerzego Skowronka”

Nowe zgłoszenia:

– Paulina Dąbrosz-Drewnowska, Oczami paryżanina czyli Księstwo Warszawskie w napoleońskiej propagandzie (1807-1815), Uniwersytet Szczeciński, Rozprawy i Studia, tom (MCLXI) 1087, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2019, s. 108

– Paulina Dąbrosz-Drewnowska, W dyplomatycznej depeszy i w wojskowych wspomnieniach. Obraz Księstwa Warszawskiego (1807-1815) w źródłach francuskich, Uniwersytet Szczeciński, Rozprawy i Studia, tom (MCLXVI) 1092, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2019, s. 195

– Europa Środkowa i Bałkany. Konteksty historyczne i politologiczne. Narody, mniejszości narodowe i religijne. Księga jubileuszowa ofiarowana prof. dr hab. Irenie Stawowy-Kawce pod red. Mirelli Korzeniewskiej-Wiśniewskiej, Agnieszki Kastory i Rafał Woźnicy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019, s. 584

– Tomasz Rawski, Boszniacki nacjonalizm. Starego budowania narodu od 1995 roku , Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2019, s, 257

– Henryk Walczak, Wizyty szefów państw w ramach wzajemnych stosunków Polski i Rumunii w dwudziestoleciu międzywojennym, Rozprawy i Studia, tom (MCLXXXIX) 1065, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2019, s. 340

 

 

Autor: (fran)
escort bayan trabzon escort bayan yalova escort bayan edirne escort bayan manisa bursa görükle escort