Czwartek, 7 lipca 2022
Pierwsze zgłoszenia

Do redakcji „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI” wpłynęły już pierwsze zgłoszenie do 27. edycji Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka.

Zgłoszona została praca chorwackiego historyka: Josip Jagodar, Związki chorwacko-polskie w latach 1918-1965, Kraków 2022, Universitas.

Praca ta ukazała się wcześnie w języku chorwackim: Josip Jagodar, Hrvatsko-poljske veze u prvoj polovici i sredinom 20. stoljeća, Zagreb 2021, Despot infinitus, s. 314, ISBN 978-953-8218-86-6

Kandydatury do Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka mogą zgłaszać wydawcy, autorzy, jak też miłośnicy historii. Termin zgłaszania kandydatur do tegorocznej edycji Nagrody upływa 30 września. Rozpatrywane będą publikacje wydane po 1 stycznia 2021 roku.

Organizatorzy proszą o zgłaszanie propozycji do Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka na adres redakcji:

Magazyn Literacki KSIĄŻKI

Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa,

koniecznie z dopiskiem „Nagroda im. prof. Jerzego Skowronka”.

Uroczystość wręczenia Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka odbędzie się w trakcie XXX Targów Książki Historycznej w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie, jakie zaplanowano w dniach 24-27 listopada.

Nagroda im. prof. Jerzego Skowronka jest przyznawana wydawcom, którzy publikują książki w dziedzinie historii i archiwistyki z szerokiego kręgu zainteresowań badawczych jej patrona.

Prof. Jerzy Skowronek w swojej pracy badawczej zajmował się przede wszystkim historią Polski i krajów bałkańskich w II połowie XVIII i w wieku XIX oraz stosunkami międzynarodowymi w tym okresie. Był też autorem wielu publikacji varsavianistycznych oraz prac z dziejów wojskowości, szczególnie dotyczących powstań narodowych. Związany był z Instytutem Historii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie przeszedł wszystkie stopnie kariery naukowej – od asystenta do profesora. Przez jedną kadencję był też prorektorem swojej macierzystej uczelni. W roku 1990 został dyrektorem Instytutu Nauk Humanistycznych Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, a następnie objął funkcję Dyrektora Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Zginął 23 lipca 1996 roku w wypadku samochodowym we Francji.

Organizatorem Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka jest redakcja „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI”, a jej jury składa się z przyjaciół i uczniów patrona nagrody. Od 2015 roku przewodniczącym jury jest prof. dr hab. Jarosław Czubaty, laureat nagrody w roku 2012 za pracę „Księstwo Warszawskie 1807-1815” (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego).

Nagroda im. prof. Jerzego Skowronka otrzymała wsparcie finansowe od Stowarzyszenia Autorów i Wydawców Copyright Polska.

 

Podaj dalej
Autor: (fran)