Piątek, 26 listopada 2021
Dwie równorzędne nagrody i sześć wyróżnień

Nagroda im. prof. Jerzego Skowronka została wręczona podczas otwarcia XXX Targów Książki Historycznej na Zamku Królewskim w Warszawie.

Jury postanowiło, że w tegorocznej 26. edycji Nagroda zostanie przyznana ex aequo za dwie prace: „Cmentarz Champeaux w Montmorency. Groby Polskie. Cimetière Les Champeaux à Montmorency. Les Tombes Polonais” autorstwa Andrzeja Biernata i Sławomira Górzyńskiego (Towarzystwo Miłośników Historii. Wydawnictwo DiG, Warszawa 2021) oraz „Czyja jest Bośnia? Krótka historia kraju trzech narodów” autorstwa Andrzeja Krawczyka (Znak Horyzont, Kraków 2021).

Przyznano również wyróżnienia, które otrzymali:

  • Danuta Gibas-Krzak za „Geopolityka Bałkanów” (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2021),
  • Piotr Kuligowski za „Radykałowie polistopadowi i nowoczesna galaktyka pojęć (1832-1888)” (Universitas, Kraków 2020)
  • Tomasz Jacek Lis za „Polscy urzędnicy wyższego szczebla w Bośni i Hercegowinie w latach 1878-1918. Studium prozopograficzne. Studia Galicyjskie. Tom 6. (Wydawnictwo Księgarnia Akademicka i Fundacja Sądecka, Kraków 2020)
  • Witold Matwiejczyk za „Pruska policja polityczna wobec mniejszości polskiej w latach 1871-1933. Struktury i ludzie” (Lublin 2020, Towarzystwo Naukowe KUL)
  • Zofia Wojtkowska za „Saga rodu Czartoryskich” (Iskry, Warszawa 2020).

Wyróżnienie specjalne przyznano za pracę „Idea Galicji. Historia i fantazja w kulturze politycznej Habsburgów” autorstwa Larry’ego Wolffa w przekładzie Tomasza Bieronia (Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2020).

Od ubiegłego roku fundatorem Nagrody jest Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska, pierwsza w Polsce organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi działającą wyłącznie na rzecz środowiska wydawniczego, odpowiedzialną za stworzenie i funkcjonowanie systemu ochrony praw autorskich przysługujących wydawcom, powołaną do regulacji rynku licencyjnego w segmencie praw autorskich wydawców i odpowiedzialną za skuteczny pobór opłat reprograficznych i ich podział (repartycję) na rzecz wydawców. Prezesem Stowarzyszenia od 2013 roku jest Barbara Jóźwiak. W grudniu 2019 roku Zarząd Stowarzyszenia przyjął regulamin i utworzył fundusz na rzecz wspierania działalności o charakterze kulturalnym lub edukacyjnym.

W tym roku do Jury Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka, które składa się z przyjaciół i uczniów patrona nagrody, zostali zaproszeni: prof. Jarosław Czubaty (przewodniczący), dr hab. Martyna Deszczyńska, Piotr Dobrołęcki, prof. Joanna Goszczyńska, Witold Kaliński, Barbara Kramar (sekretarz), Zofia Kunert, prof. Lilla Moroz-Grzelak, prof. Jerzy Zdrada, prof. Bogusław Zieliński oraz dr Andrzej Czesław Żak, a także po raz pierwszy prof. Elżbieta Barbara Zybert. Dr hab. prof. UO Danuta Gibas-Krzak w 2021 roku zawiesiła członkostwo w Jury, gdy Wydawnictwo Naukowe PWN zgłosiło do Nagrody książkę jej autorstwa.

Do redakcji „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI”, która organizuje konkurs o Nagrodę im. prof. Jerzego Skowronka, w regulaminowym terminie 30 września zgłoszono 38 pozycji, co jest rekordową liczbą w historii dotychczasowych konkursów do tej Nagrody. Ostatecznie Jury rozpatrywało 39 zgłoszonych tytułów, gdyż jeszcze jedną pozycję zgłoszono podczas obrad Jury.

Zgodnie z założeniami Nagroda przyznawana jest wydawcom, którzy publikują książki w dziedzinie historii i archiwistyki z szerokiego kręgu zainteresowań badawczych jej patrona.

Prof. Jerzy Skowronek w swojej pracy badawczej zajmował się przede wszystkim historią Polski i krajów bałkańskich w II połowie XVIII i w wieku XIX oraz stosunkami międzynarodowymi w tym okresie. Był też autorem wielu publikacji varsavianistycznych oraz prac z dziejów wojskowości, szczególnie dotyczących powstań narodowych. Związany był z Instytutem Historii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie przeszedł wszystkie stopnie kariery naukowej – od asystenta do profesora. Przez jedną kadencję był też prorektorem swojej macierzystej uczelni. W roku 1990 został dyrektorem Instytutu Nauk Humanistycznych Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, a następnie objął funkcję Dyrektora Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Zginął 23 lipca 1996 roku w wypadku samochodowym we Francji.

 

Podaj dalej