Piątek, 9 czerwca 2023

Instytucje naukowe i wydawnictwa z całej Polski nadesłały 61 dzieł na tegoroczny, dziewiąty już Konkurs im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego na wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych.

Autor zwycięskiej pracy w tegorocznej edycji otrzyma 50 tys. zł z rąk Rektora Uniwersytetu Łódzkiego i dołączy do elitarnego grona laureatów nagrody. Werdykt Kapituły zostanie ogłoszony 26 listopada br. w Filharmonii Łódzkiej.

Myślę, że każdy, kto książki czyta, kto się interesuje literaturą szeroko pojętą, powinien przynajmniej spróbować zwrócić uwagę na pozycje nie tylko nagradzane, ale nominowane do Nagrody im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Ona jest, o ile mi wiadomo, bez precedensu w historii nauk akademickich w Polsce po 1945 roku

dr Maciej Świerkocki, laureat VIII edycji za książkę „Łódź Ulissesa”

 Kapituła Nagrody będzie oceniać i nagradzać najlepsze dzieła naukowe z zakresu szeroko rozumianej humanistyki. Jak każdego roku, wskaże pięć najlepszych prac z takich obszarów, jak filozofia, historia, psychologia, socjologia, literaturoznawstwo, filozofia prawa i inne.

W dotychczasowych ośmiu edycjach konkursu nominowane i nagradzane były prace wybitne – mówiące o ważnych tematach w sposób oryginalny i przenikliwy.

Najbliższe tygodnie oznaczają wytężoną pracę dla członków Kapituły Nagrody, którzy recenzować będą wszystkie nadesłane pozycje, a następnie wczesną jesienią wybiorą spośród nich do pięciu – ich zdaniem – najlepszych. Autorzy wyróżnionych książek zostaną zaproszeni do finału konkursu. Po przeprowadzeniu rozmów z każdym z autorów, Kapituła Nagrody dokona wyboru laureata IX edycji. Wręczenie nagrody nastąpi podczas uroczystej gali w Filharmonii Łódzkiej. Wydarzenie uświetni koncert Agi Zaryan.

Nagroda im Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych to wyróżnienie rangi ogólnopolskiej. Konkurs jest promocją badań, publikacji humanistycznych i samej humanistyki. Jest to jedyna tego rodzaju nagroda w Polsce. Jej laureat otrzymuje podczas uroczystej gali 50.000 zł na dalszy rozwój naukowy.

W sumie, w dziewięciu edycjach, z wiodących instytucji i wydawnictw naukowych w Polsce nadesłano ponad 540 książek do oceny.

Prace napływające na konkurs przynależą do rozmaitych dyscyplin. Wiążą się ze stosowaniem rozmaitych narzędzi badawczych i różniących się metodologii. Stoją też za nimi, jak sądzić można, rozmaite wizje świata i człowieka. Ta zróżnicowana kolekcja rozpraw składa się na bogaty obraz polskiej humanistyki.

prof. Ryszard Kleszcz, członek kapituły Nagrody

Prof. Tadeusz Kotarbiński był filozofem, logikiem i etykiem, przedstawicielem lwowsko-warszawskiej szkoły filozoficznej. Po II wojnie światowej przeniósł się do Łodzi, gdzie był jednym z założycieli Uniwersytetu Łódzkiego i jego pierwszym rektorem. Jednym z najbardziej znanych dzieł Tadeusza Kotarbińskiego jest Traktat o dobrej robocie poświęcony prakseologii, czyli teorii sprawnego działania.

Więcej informacji znajduje się na stronie nagrody: www.ntk.uni.lodz.pl

Podaj dalej
Autor: Centrum Komunikacji i PR UŁ