Czwartek, 12 września 2019
Uroczystość wręczenia nagród 1 października

Dorota Malinowska, starszy specjalista z Zespół Rozwoju i Komunikacji Związku Rzemiosła Polskiego, poinformowała, że 9 września odbyło się posiedzenie Jury Nagrody Literackiej im. Władysława St. Reymonta, w skład którego weszli przedstawiciele Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Związku Literatów Polskich, laureaci poprzednich edycji Nagrody oraz przedstawiciele Związku Rzemiosła Polskiego.
Członkowie Jury zadecydowali, że w przeciwieństwie do poprzednich edycji Nagrody, wyniki obrad ogłoszone zostaną dopiero podczas uroczystości wręczenia Nagród, która odbędzie się w dniu 1 października w Pałacu Chodkiewiczów przy u. Miodowej 14 w Warszawie, gdzie znajduje się siedziba Związku Rzemiosła Polskiego.
Celem zainicjowanej w 1994 roku i przyznawanej do 2009 roku, a w tym roku wznowionej Nagrody jest promowanie wartościowej literatury i jej twórców, jak również osób, które aktywnie działają na rzecz kultury. Uwaga jury szczególnie skupia się na pisarzach, którzy w swojej twórczości kierują się ku wartościom bliskim środowisku rzemieślniczemu – rzetelności, tradycjom rodzinnym, utrwalaniu tożsamości narodowej oraz zawodowej, jak również artyzmowi.
W gronie dotychczasowych nagrodzonych znaleźli się między innymi ks. Jan Twardowski, Hanna Krall, Monika Żeromska, Ludmiła Marjańska, Julia Hartwig, Anna Bolecka, Tadeusz Różewicz, Andrzej Braun, Tadeusz Konwicki, Jarosław Abramow-Newerly, Olga Tokarczuk, Ryszard Kapuściński, Eustachy Ryski.
Jury Nagrody przyznaje również Nagrodę Specjalną rzemieślnikom, którzy w swoim dorobku artystycznym uprawiają twórczość literacką, a także honorowe wyróżnienia przeznaczone dla rzemieślników w szczególny sposób wyróżniających się działalnością kulturalną oraz popularyzujących historię oraz tradycje rzemiosła.

Autor: (fran)