Piątek, 20 listopada 2020
Dla podkreślenia należnej przekładowi i tłumaczowi rangi

Do 30 listopada przyjmowane są zgłoszenia do Nagrody za Twórczość Translatorską. Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach: za przekład dzieła oraz za całokształt twórczości translatorskiej tłumacza. Jak informują organizatorzy, celem ustanowionej przez Prezydenta Miasta Gdańska Nagrody jest podkreślenie należnej przekładowi i tłumaczowi rangi. Nagroda to także głos w dyskusji o naszej kulturze literackiej. Nagroda za Twórczość Translatorską im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego jest wyrazem uznania dla zasług i maestrii tłumaczy literatury pięknej. Przekład inicjuje nowe style, wzbogaca polską literaturę, odkrywa dla niej to, czego ona sama nie zdołała jeszcze odkryć.

Po raz pierwszy Nagrodę przyznano w 2015 roku, kiedy laureatką została Maryna Ochab, wybitna tłumaczka z języka francuskiego. W 2017 roku Nagrodę przyznano w dwóch kategoriach: za przekład jednego dzieła oraz za całokształt twórczości translatorskiej. Laureatami zostali: Piotr Paziński, który przetłumaczył z języka hebrajskiego książkę „Przypowieść o skrybie i inne opowiadania” Szmuela Josefa Agnona (Nisza) oraz Danuta Cirlić-Straszyńska za całokształt twórczości translatorskiej.

W poprzedniej edycji Nagrody w roku 2019 laureatami zostali: Małgorzata Łukasiewicz za całokształt twórczości translatorskiej oraz Marcin Szuster za przekład z języka angielskiego powieści „Ostępy nocy” Djuny Barnes (Ossolineum) – na zdjęciu.

 

Fundatorem Nagrody jest Miasto Gdańsk, a organizatorem Instytut Kultury Miejskiej, instytucja kultury Miasta Gdańska. Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać wydawnictwa, instytucje kultury, media o charakterze literackim, stowarzyszenia i związki twórcze, szkoły wyższe, pisarze, literaturoznawcy, krytycy literaccy i tłumacze. Zasady zgłaszania zostały szczegółowo opisane w Regulaminie dostępnym na stronie internetowej Nagrody: http://odnalezionewtlumaczeniu.pl

Nagroda za Twórczość Translatorską związana jest z Gdańskimi Spotkaniami Literackimi „Odnalezione w tłumaczeniu” i to właśnie podczas festiwalu ogłasza się werdykt jury. Piąta edycja Spotkań odbędzie się w kwietniu 2021 roku.

– Nagroda dopełnia ideę festiwalu jest wyrazem szacunku dla sztuki translatorskiej i zawodu tłumacza, który powinien być odpowiednio honorowany, zarówno w wymiarze prestiżowym, jak i finansowym. Podczas wydarzenia gościć będziemy wybitnych tłumaczy, którzy znajdą się w gronie finalistów nagrody – chcemy ich zaprosić do otwartej dyskusji z gdańską publicznością – powiedziała Aleksandra Szymańska, dyrektor Instytutu Kultury Miejskiej.

„Kwestia znaczenia samoistnego dzieła twórczego, jakim jest przekład literacki jest nie dość zakorzeniona w świadomości odbiorców kultury. Pomiędzy autorem a jego tłumaczem istniejecie zbywalny związek, a obcojęzyczne dokonania literackie wzbogacają naszą kulturę dzięki pracy tłumaczy, którzy są przewodnikami i pośrednikami w dialogu kultur. Już ustanowiona w roku 2008 Nagroda Literacka Miasta Gdańska Europejski Poeta Wolności premiując poetę, wyróżnia także tłumacza nagradzanego tomu poetyckiego. Wciąż jednak tłumacz jako twórca jest zbyt słabo dostrzegany i doceniany. Mając powyższe na uwadze Prezydent Miasta Gdańska ustanawia Nagrodę za Twórczość Translatorską im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego”, czytamy we wstępnie do regulaminu Nagrody.

Regulamin stanowi, że Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska za Twórczość Translatorską im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego przyznawana jest za wybitne dokonania translatorskie, wzbogacające kulturę polską o dokonania literatury obcej. Nagroda przyznawana jest w cyklu dwuletnim za dokonania w dziedzinie przekładu literackiego na język polski. Laureatem Nagrody może zostać żyjący tłumacz lub zespół tłumaczy. Nagroda ma wymiar finansowy i wynosi: 30 tys. zł brutto za przekład jednego dzieła oraz 50 tys. zł brutto za całokształt twórczości translatorskiej. Dodatkowo Laureaci otrzymują dyplomy oraz statuetki Nagrody.

Do Nagrody zgłaszane mogą być: w kategorii za przekład jednego dzieła – pojedyncze dzieła (książki lub cykle) opublikowane w języku polskim w ciągu dwóch lat przed 30 listopada roku zgłaszania kandydatów do Nagrody, pryz czym wznowienia nie są brane pod uwagę, a w kategorii za całokształt twórczości translatorskiej – całokształt twórczości translatorskiej (bez ograniczeń czasowych w zakresie terminu publikacji).

Podmiotami upoważnionymi do zgłaszania kandydatur do Nagrody w obu kategoriach są osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne, a w szczególności: wydawnictwa, instytucje kultury, media o charakterze literackim, stowarzyszenia i związki twórcze, szkoły wyższe, pisarze, literaturoznawcy, krytycy literaccy, tłumacze oraz członkowie Kapituły Nagrody. Można zgłaszać dowolną liczbę kandydatów, z tym zastrzeżeniem, że nie można zgłosić siebie jako kandydata do Nagrody. Laureata Nagrody za całokształt twórczości translatorskiej Kapituła wyłania wśród zgłoszeń zdanego roku oraz na podstawie zgłoszeń z lat poprzednich. Laureatów Nagród wyłania siedmioosobowa Kapituła powołana przez Prezydenta Miasta Gdańska. Nazwiska Laureatów Nagrody zostaną ogłoszone podczas uroczystości wręczenia Nagrody. Uroczyste wręczenie Nagrody odbywa się wiosną w latach nieparzystych w Gdańsku.

Zgłoszenia do Nagrody należy nadsyłać pod adresem: Instytut Kultury Miejskiej: ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk, z dopiskiem Nagroda za Twórczość Translatorską.

Dodatkowych informacji w zakresie nadsyłania zgłoszeń do Nagrody udziela Sekretariat IKM: e-mail: nagrodadlatlumacza@ikm.gda.pl.

Foto: Miejski Instytut Kultury, Gdańsk

Autor: (fran)
escort bayan trabzon escort bayan yalova escort bayan edirne escort bayan manisa bursa görükle escort