środa, 15 marca 2023
Zgłoszenia do 28 kwietnia

Ewa Mańkiewicz-Cudny, prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, po raz kolejny zaprasza do udziału w Konkursie Technicus na najlepszą książkę techniczną oraz na najlepszy poradnik techniczny. Konkurs ma za zadanie wspieranie i promowanie wydawców oraz autorów, których publikacje książkowe z zakresu techniki wyróżniają się wysokim poziomem merytorycznym i edytorskim. Konkurs jest adresowany do wszystkich wydawców działających na polskim rynku wydawniczym.

Organizator zaprasza do udziału w konkursie wydawnictwa specjalistyczne i uczelniane, nie tylko uczelni technicznych. Każdy wydawca może zgłosić do 5 publikacji książkowych w każdej z dwóch kategorii. Zgłaszane książki muszą być wydane w języku polskim, a data ukazania się nie może być wcześniejsza niż 1 stycznia 2020 roku.

Nagrody przyznaje Kapituła powołana przez Zarząd Główny FSNT-NOT, w której skład wchodzą eksperci kierunków technicznych, praktycy – wydawcy oraz przedstawiciele organizatora.

Nagrody Technicus przyznawane są dwuetapowo:

– pierwszy etap – nominacje,

– drugi etap – wybór laureatów.

W etapie pierwszym członkowie Kapituły wskazują w każdej kategorii po 3 pozycje, spośród tytułów nadesłanych na konkurs, które ich zdaniem powinny przejść do drugiego etapu. W ten sposób powstaje lista obejmująca po trzy tytuły w każdej kategorii.

W etapie drugim, członkowie Kapituły oceniają pozycje nominowane w etapie pierwszym i wybierają w każdej kategorii po 3 tytuły; za pierwsze miejsce członek Kapituły przyznaje 3 pkt., za drugie – 2 pkt., a za trzecie – 1 pkt. Punkty są przyznawane za wybór tematu, nowatorstwo, przejrzystość przedstawienia oraz walory edytorskie. Książki, które otrzymają w swoich kategoriach sumarycznie największą liczbę punktów, zostają laureatami Konkursu Technicus.

Termin nadsyłania wydawnictw na konkurs upływa 28 kwietnia.

Informacje: Anna Rozbicka, tel.785-870-467, e-mail: anna.rozbicka@not.org.pl

Publikacje należy przesłać na adres: Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa, z dopiskiem „Technicus”

W ubiegłorocznej edycji nagrodę przyznano w kategorii „Najlepsza książka szerząca wiedzę techniczną” za „Ekohydrologię” Macieja Zalewskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.), a w kategorii „Najlepszy poradnik techniczny” za „Zarys metod oczyszczania spalin w pojazdach samochodowych” Stanisława W. Kruczyńskiego i Marcina Ślęzaka (Wydawnictwo Komunikacji i Łączności).

Podaj dalej
Autor: (fran)