Poniedziałek, 8 lipca 2024
Nabór zgłoszeń do 30 listopada

Miasto Gdańsk i Instytut Kultury Miejskiej ogłaszają nabór zgłoszeń do Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska za Twórczość Translatorską im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego. Nagroda przyznawana jest od 2015 roku tłumaczom i tłumaczkom literatury obcej na język polski. Każda edycja osobno honoruje autora lub autorkę najlepszego przekładu nowości wydawniczej oraz wyróżnia wybitnego tłumacza lub tłumaczkę za całokształt twórczości translatorskiej.

Z informacji organizatorów: Zapewniając krążenie między literaturami, przekład inicjuje nowe style, buduje sieć inspiracji oraz poszerza nasze rozumienia świata. Nagroda za Twórczość Translatorską im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego jest wyrazem uznania dla maestrii tłumaczy i tłumaczek literatury pięknej.

Nagroda przyznawana jest w trybie dwuletnim żyjącym tłumaczom i tłumaczkom literatury obcej na język polski. Laureaci – poza statuetką – otrzymują 50 tys. zł (za całokształt) oraz 30 tys. zł (za przekład książki). Uroczystość wręczenia Nagrody towarzyszyć będzie 7. edycji Gdańskich Spotkań Literackich „Odnalezione w tłumaczeniu”, które odbędą się wiosną 2025 roku.

Do nagrody przyznawanej za całokształt twórczości zgłaszać można tłumaczy i tłumaczki literatury obcej na język polski. W przypadku tych zgłoszeń nie istnieją ograniczenia czasowe w zakresie terminu publikacji dzieł przełożonych przez kandydata lub kandydatkę. Jest to wyróżnienie indywidualne, czyli w każdej edycji przyznawane jednej osobie.

W przypadku kategorii nagrody przyznawanej za przekład książki (lub cyklu książkowego) zgłoszenia powinny dotyczyć pozycji, które na polskim rynku wydawniczym ukazały się między 1 grudnia 2022 roku a 30 listopada 2024 roku (wznowienia nie będą brane pod uwagę). W tej kategorii przyjmowane są zgłoszenia tłumaczy i tłumaczek pracujących indywidualnie oraz w zespołach.

Kandydatury mogą zgłaszać osoby prawne i fizyczne, a w szczególności wydawnictwa, instytucje kultury, szkoły wyższe, media o charakterze literackim, stowarzyszenia i związki twórcze, pisarze, literaturoznawcy, krytycy literaccy, tłumacze i członkowie Kapituły Nagrody. Każda z wymienionych osób i organizacji może przysłać dowolną liczbę zgłoszeń.

Zgłoszenie do Nagrody powinno zawierać:

  • imię i nazwisko kandydata, kandydatki lub kandydatów wraz z uzasadnieniem zgłoszenia oraz opisem dokonań zgłaszanej osoby;
  • informacje o osobie zgłaszającej wraz z adresem i numerem telefonu;
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych osoby zgłaszającej i zgłaszanej;
  • materiały książkowe:
    • w przypadku zgłoszenia jednej książki lub cyklu książek należy załączyć 3 egz. papierowe zgłaszanej książki lub cyklu oraz egzemplarz(e) w wersji elektronicznej (w formacie PDF, a także mobi oraz epub, jeśli istnieje taka możliwość);
    • w przypadku zgłoszenia tłumacza lub tłumaczki za całokształt twórczości translatorskiej dołączyć należy bibliografię dorobku zgłaszanej osoby oraz 3 wybrane dzieła zdaniem osoby zgłaszającej stanowiące najlepsze udokumentowanie dorobku kandydata do Nagrody. Książki dostarczyć należy w liczbie 3 egzemplarzy papierowych oraz w wersji elektronicznej, jeśli istnieje taka możliwość (w formacie PDF, a także mobi oraz epub).

 

Kapituła może zwrócić się do osoby zgłaszającej kandydaturę do Nagrody z wnioskiem o uzupełnienie nadesłanego materiału. Do Nagrody nie mogą być zgłaszani członkowie Kapituły Nagrody oraz przedstawiciele Fundatora Nagrody i Organizatora.

Termin naboru zgłoszeń mija 30 listopada. Kompletne zgłoszenia należy przesłać do Biura Nagrody mieszczącego się w Instytucie Kultury Miejskiej. Można to zrobić na dwa sposoby:

  • mailowo na adres: nagrodadlatlumacza@ikm.gda.pl;
  • pocztą tradycyjną na adres: Instytut Kultury Miejskiej, Targ Rakowy 11, 80-806 Gdańsk (z dopiskiem „Zgłoszenie do Nagrody Translatorskiej”). W przypadku nadsyłania zgłoszeń pocztą tradycyjną decyduje data wpływu do sekretariatu Instytutu Kultury Miejskiej.

Dostęp do niezbędnych dokumentów i informacji:

W razie pytań organizatorzy proszą o kontakt mailowy na adres: nagrodadlatlumacza@ikm.gda.pl.

Laureaci i laureatki za Twórczość Translatorską im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego:

2023 (całokształt) – Ireneusz Kania (różne języki)

2023 (książka) – René Koelblen i Stanisław Waszak za przekład z języka francuskiego „Zniknięć” Georges’a Pereca (Lokator)

2021 (całokształt) – Anna Przedpełska-Trzeciakowska (jęz. angielski)

2021 (książka) – Teresa Tyszowiecka blasK! za przekład z języka angielskiego książki Anthony’ego Josepha „Afrykańskie korzenie UFO” (Fundacja Korporacji Ha!art)

2019 (całokształt) – Małgorzata Łukasiewcz (jęz. niemiecki)

2019 (książka) – Marcin Szuster za przekład z jęz. angielskiego książki Djuny Barnes „Ostępy nocy” (Ossolineum)

2017 (całokształt) – Danuta Cirlić-Straszyńska (jęz. serbochorwacki)

2017 (książka) – Piotr Paziński za przekład z języka hebrajskiego książki Szmuela Josefa Agnona „Przypowieść o skrybie i inne opowiadania” (Nisza)

2015 (bez podziału na kategorie) – Maryna Ochab (jęz. francuski)

Kolejna edycja Gdańskich Spotkań Literackich „Odnalezione w tłumaczeniu”, którym towarzyszy Nagroda, odbędzie się wiosną 2025 roku. Spotkania to wyjątkowy – bo poświęcony przede wszystkim sztuce translacji – festiwal literacki. Do rozmów o literaturze i przekładzie organizatorzy zapraszają uznanych pisarzy i pisarki, tłumaczy i tłumaczki, krytyków i krytyczki z kraju i zagranicy. Spotkania są punktem wyjścia do rozmów o świecie i dynamice zachodzących w nim zmian. Przekład, o którym mówimy, to z jednej strony intymna konfrontacja z tekstem, z drugiej zaś sposób budowania relacji między ludźmi, kulturami i gatunkami sztuki.

Fundatorem Nagrody jest Miasto Gdańsk, a organizatorem Instytut Kultury Miejskiej.

Szczegóły: www.odnalezionewtlumaczeniu.pl.

 

 

Podaj dalej
Autor: (fran)