środa, 15 maja 2024

Ogłoszono laureatów Nagród Historycznych „Polityki” za książki o najnowszej historii Polski wydane w 2023 roku.

W dziale prac naukowych nagrodę przyznano Marcinowi Zarembie za książkę „Wielkie rozczarowanie. Geneza rewolucji ‘Solidarności’” (Znak Horyzont).

Za książkę w kategorii popularnonaukowe nagroda przypadła Kalinie Błażejowskiej za książkę „Bezduszni. Zapomniana zagłada chorych” (Wydawnictwo Czarne).

W dziale pamiętników i wspomnień nagrodę przyznano Ryszardowi Kaczmarkowi i Jerzemu Kochanowskiemu za opracowanie „Swój plan wykonam. Dziennik górnika z 1972 r.” Wiesława Złocha (Wydawnictwo Naukowe Scholar).

Nagrodę za najlepszy debiut wręczono Aleksandrze Suławie zaPrzy rodzicach nie parlować. O polskich powrotach z Francji” (Wydawnictwo Czarne).

W kategorii wydawnictwa źródłowe Tadeusz Epsztein, Eleonora Bergman, Katarzyna Person w imieniu Żydowskiego Instytutu Historycznego odebrali nagrodę za 36-tomową serię „Archiwum Ringelbluma” – unikalny zbiór dokumentów stanowiących jedno z najważniejszych świadectw o Zagładzie Żydów polskich, wpisany na listę UNESCO, jako zabytek światowego dziedzictwa.

Gala wręczenia Nagród odbyła się 14 maja w siedzibie redakcji „Polityki”.

Jury obradowało w składzie: prof. dr hab. Jerzy Kochanowski (z wyłączeniem kategorii Pamiętniki), dr hab. Barbara Klich-Kluczewska, prof. dr hab. Dariusz Stola, dr hab. Bożena Szaynok, red. Marian Turski (Przewodniczący), prof. Wiesław Władyka.

Po raz pierwszy Nagrody zostały przyznane w 1959 roku.

Mecenasami Nagród Historycznych POLITYKI są Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, Dantex sp. z o.o. i SABUR Sp. o.o., a także darczyńcy prywatni: dr Barbara Pendzich oraz dr Adam Heimrath.

 

Podaj dalej