Wtorek, 9 lipca 2024

Ogłoszono laureatów konkursu Technicus 2024, organizowanego przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, który promuje autorów i wydawnictwa osiągające wybitne rezultaty w dziedzinie techniki.

W kategorii „Najlepsza książka szerząca wiedzę techniczną” główną nagrodę otrzymała publikacja pod tytułem: „Mosty stalowe”, której autorami są Henryk Zobel i Thakaa Al–Khafaji (Wydawnictwo Naukowe PWN).

Wyróżnienia otrzymały publikacje: „Podstawy inżynierii i gospodarki wodnej” (Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej) pod redakcją Marty Łapuszek oraz „Wentylacja Kopalń”, której autorami są Nikodem Szlązak i Justyna Swolkień (Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie).

W kategorii „Najlepszy poradnik techniczny” nagrodę główną otrzymała publikacja „Poradnik odlewnika Tom II, Odlewnictwo współczesne. Technologia i organizacja” pod redakcją prof. dr hab. inż. Jerzego Józefa Sobczaka, prof. dr hab. inż. Aleksandra Fedoryszyna oraz prof. dr hab. inż. Jerzego Stanisława Zycha (Wydawnictwo Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich STOP).

Wyróżnienia w tej kategorii przyznano publikacjom: „Instalacje fotowoltaiczne w systemie elektroenergetycznym”, redakcja naukowa Zbigniew Hanzelka i Krzysztof Piątek (Wydawnictwo Naukowe PWN) oraz „Ochrona przeciwporażeniowa w sieciach elektroenergetycznych i instalacjach elektrycznych niskiego napięcia oraz ocena stanu technicznego” Juliana Wiatra (Grupa Medium).

W kategorii „Najlepsze wydawnictwo elektroniczne” główną nagrodę otrzymała publikacja „Sztuka pomiarów czyli od metra do mikrometra” prof. UPP dr hab. Karola Durczaka (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu).

Wyróżnienie w tej kategorii jury przyznało pozycjom: „Cyberwalka. Militarny wymiar działań”, której autorem jest Robert Adam Janczewski (Wydawnictwo Naukowe PWN) oraz „Czysta energia i środowisko”, pod redakcją Artura Błaszczuka i Izabeli Majchrzak–Kucęby (Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej).

Jury konkursu postanowiło przyznać także dwa wyróżnienia specjalne dla publikacji: „Inżynier generał Józef Z. Bem 1794-1850”, której autorem jest mgr inż. Bronisław Hynowski (Spółka SIGMA–NOT) oraz „Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych”, której autorem jest Marek Adamiec (Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej).

 

Podaj dalej
Autor: ET, fot. FSNT NOT