Poniedziałek, 14 marca 2022
Poznańskie Targi Książki

W piątek 11 marca podczas otwarcia Poznańskich Targów Książki zostały wręczone nagrody w trzech konkurach od lat towarzyszących Poznańskim Targom Książki Naukowej (potem i Popularnonaukowej), które – w wraz z Poznańskimi Spotkaniami z Książką dla Dzieci i Młodzieży – poprzedzały obecną imprezę targową w Poznaniu i stworzyły podstawę jej tradycji. Konkursy te od lat organizuje Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu.

W Konkursie na Najlepsza Książkę Akademicką Nagrodę Ministra Edukacji i Nauki przyznano za publikację „Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży” pod red. Iwony Grzegorzewskiej, Lidii Cierpiałkowskiej i Anety R. Borkowskiej (Wydawnictwo Naukowe PWN SA), natomiast druga główna nagroda – Nagroda JM Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza została przyznana za publikację „Światowa historia literatury polskiej. Interpretacje” pod red. Magdaleny Popiel, Tomasza Bilczewskiego i Stanleya Billa (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego).

Jury przyznało ponadto cztery wyróżnienia za publikacje: „Otyłość i jej powikłania. Praktyczne zalecenia diagnostyczne i terapeutyczne” pod red. Lucyny Ostrowskiej, Pawła Bogdańskiego i Artura Mamcarza (PZWL Wydawnictwo Lekarskie), „Historia botaniki farmaceutycznej” autorstwa Jacka Drobnika  (Wydawnictwo Naukowe PWN SA), „Porównanie zbiorowisk roślinnych z połowy XX i początku XXI wieku w Nadleśnictwie Doświadczalnym Zielonka” autorstwa Moniki Konatowskiej i Pawła Rutkowskiego (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu) oraz za „Dom podcieniowy na Żuławach” autorstwa Marty Koperskiej-Kośmickiej (Instytut Kaszubski w Gdańsku)

Nagrodę specjalną w postaci bezpłatnego stoiska na Poznańskich Targach Książki w roku przyszłym przyznano za publikację „Obcy, inny, wykluczony” autorstwa Magdaleny Środy (wydawnictwo słowo/obraz terytoria), a Nagrodę Dziennikarzy otrzymała publikacja „Ameryka. Rewizje wizualnej mitologii Stanów Zjednoczonych” autorstwa Filipa Lipińskiego (Wydawnictwo Naukowe UAM).

Na konkurs na Najlepszą Książkę Akademicką o Nagrodę Ministra Edukacji i Nauki oraz o Nagrodę JM Rektora Uniwersytetu in. Adama Mickiewicza w Poznaniu zgłoszono 56 publikacji i 19 wydawnictw.

W Konkursie o Nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych im. ks. Edwarda Pudełki (współzałożyciela i pierwszego przewodniczącego Stowarzyszenia) jury przyznało Nagrodę Główną za publikację „The Formation of Urban Spaces Around the World. A History of Planning and Building of Cities” autorstwa Janusza Słodczyka (Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego), a także trzy wyróżnienia: za „Sekrety ludzkiego czasu” autorstwa Mariana Golki (Narodowe Centrum Kultury), „Piękno przestępstwa. Prolegomena do estetyki sądowej” autorstwa Józefa Wójcikiewicza (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego) oraz za publikację „Rola lasu w pochłanianiu dwutlenku węgla z atmosfery” pod redakcją Janusza Olejnika i Stanisława Małka (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu).

Na Konkurs o Nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych im. ks. Edwarda Pudełki wpłynęło 28 publikacji z 10 wydawnictw.

Jury w obu konkursach obradowało w niezmienionym od lat składzie: red. Grażyna Banaszkiewicz, prof. Anna Cysewska-Sobusiak (Politechnika Poznańska), red. Piotr Dobrołęcki (przewodniczący jury), prof. Przemysław Hauser (UAM), Henryk Podolski (były przewodniczący Stowarzyszenia), prof. Grzegorz Raubo (UAM) i prof. Waldemar Uchman (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu).

W konkursie na Najlepszą Książkę Popularnonaukową o Nagrodę Prezydenta m. Poznania Jury przyznało nagrodę główną za publikację „Historia Poznania”, tom I – IV, autorstwa Przemysława Matusika (Wydawnictwo Miejskie Posnania). Trzy wyróżnienia przyznano za publikację „Rzeczywistość zanimowana. Kreskówki w kulturze, nauce i sztuce” pod red. Weroniki Andrzejewskiej, Krzysztofa Czyżaka i Marka Kaźmierczaka (Wydawnictwo Naukowe UAM), „Historia fizyki w Polsce” autorstwa Andrzeja Kajetana Wróblewskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN SA) oraz za „Historie MUWione. 40 obiektów na 40-lecie Muzeum UW” pod red. Aleksandry Stępień-Dąbrowskiej i Krzysztofa Mordyńskiego (Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego).

W konkursie na Najlepszą Książkę Popularnonaukową o Nagrodę Prezydenta m. Poznania, na którą zgłoszono 26 publikacji z z 13 wydawnictw, jury obradowało w składzie: prof. Mirosław Adamczyk (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu), red. Grażyna Banaszkiewicz, red. Piotr Dobrołęcki (przewodniczący jury), prof. Henryk Mruk (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), prof. Grzegorz Raubo (UAM), Olcha Sikorska (PTWK) i red. Grażyna Wrońska.

Razem do udziału w trzech konkursach 42 wydawnictwa zgłosiły 110 publikacji.

 

 

Autor: (fran)