Piątek, 2 czerwca 2017
Udostępnianie plików źródłowych rządowych podręczników

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło, że udostępni wszystkim zainteresowanym pliki źródłowe wykorzystane do podręczników „Nasz Elementarz” oraz „Nasza Szkoła” z zakresu edukacji polonistycznej, społecznej, matematycznej i przyrodniczej dla klas I-III szkoły podstawowej, które zostały opracowane na zlecenie MEN.
„Udostępnione zostaną pliki źródłowe utworów, do których MEN posiada pełne autorskie prawa majątkowe. Pozwoli to wszystkim zainteresowanym do tworzenia nowej oferty podręcznikowej lub innych zasobów edukacyjnych, które mogą zostać dostosowane do wymagań nowej podstawy programowej zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 356)” – czytamy w komunikacie Departamentu Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej. Aby otrzymać ww. pliki źródłowe należy skontaktować się z Centrum Informatycznym Edukacji (e-mail: sekretariat@cie.men.gov.pl).
MEN podkreśla również, że wspomniane podręczniki opracowane na zlecenie MEN mogą być w dalszym ciągu wykorzystywane w szkołach jako materiał edukacyjny, a także wykorzystywane przez nauczycieli i rodziców dzieci Polonii i Polaków przybywających za granicą.
Ponadto, z ww. podręczników opracowanych i wydanych przez MEN nadal będą się uczyli od września 2017 r. uczniowie , żę klasy II i III szkoły podstawowej. Dla pierwszoklasistów podręczniki wybierze nauczyciel z pozycji dostępnych na rynku. „dręczniki, dostosowane do nowej podstawy programowej, w roku szkolnym 2017/18 będą obowiązywały trzy roczniki uczniów, czyli dzieci z klas I, IV i VII szkoły podstawowej” – informuje resort edukacji.

Do 19 maja do Ministerstwa Edukacji Narodowej wpłynęło 176 wniosków o dopuszczenie podręczników do użytku szkolnego, w tym:
– 28 wniosków do I etapu edukacyjnego,
-146 wnioski do II etapu edukacyjnego,
– 2 wnioski do branżowej szkoły I stopnia. infr
Dotychczas 35 podręczników zostało dopuszczonych do użytku szkolnego (12 podręczników do I etapu edukacyjnego i 23 podręczniki do II etapu). Kolejne wnioski są w trakcie rozpatrywania, pozostałe podręczniki są w trakcie opiniowania przez rzeczoznawców.

Podaj dalej
Autor: (p)
Źródło: www.men.gov.pl