Piątek, 8 lipca 2022
Znakomity tłumacz z języka rosyjskiego, redaktor naczelny „Czytelnika”

Marian Sewerski, prezes Spółdzielni Wydawniczej „Czytelnik”, przekazał smutną wiadomość, że w środę 6 lipca zmarł Henryk Chłystowski, który był członkiem Spółdzielni.

„Henryk Chłystowski był związany z „Czytelnikiem” od 40 lat, pełniąc funkcje kierownika Redakcji Polskiej, redaktora naczelnego i członka zarządu, a ostatnio członka Rady Nadzorczej bieżącej kadencji. Był zasłużonym członkiem Czytelnikowskiej Rodziny, znakomitym tłumaczem z języka rosyjskiego i serdecznym Kolegą. Miałem zaszczyt z Nim współpracować i przyjaźnić się. Zawsze służył mi dobrą radą i pomocą, dzieląc się swoim bogatym doświadczeniem i wiedzą. Dlatego jest mi szczególnie smutno i przykro, kiedy piszę te słowa. Zachowamy Henia w sercu i życzliwej pamięci” – napisał prezes Marian Sewerski.

W dorobku translatorskim Henryka Chłystowskiego były takie książki jak: „Prawo ślimaka” Andrieja Kurkowa, „Carski szaleniec”  Jaana Krossa, „Szczęśliwa Moskwa” Andrieja Płatonowa, „Wieczór u Claire. Widmo Aleksandra Wolfa” Gajto Gazdanowa, „Zejście pod wodę” Lidii Czukowskiej, „Dzienniki petersburskie 1914-1919. Dziennik warszawski 1920-1921” Zinaida Gippius, „Dobry anioł śmierci” Andrieja Kurkowa, „Cynicy” Anatolija Marienhofa, „Piąty kąt” Mettera Izraila, „Zulejka otwiera oczy” Guzela Jachiny, czy „Zimowa droga. Generał Anatolij Piepielajew i anarchista Iwan Strod w Jakucji. 1922-1923” Leonida Józefowicza oraz „Eisenstein o Meyerholdzie” Siergieja Eisensteina i Wsiewołoda Meyerholda i „Szary, kolor nadziei” Iriny Ratuszynskiej i wiele innych tytułów.

 

Podaj dalej
Autor: (fran)