Czwartek, 2 lutego 2023
Wielki biograf Polonii

W Warszawie 25 stycznia zmarł prof. Zbigniew Andrzej Judycki, biograf Polonii, dziennikarz, autor ponad 60 publikacji biograficznych, biograf i promotor Polonii, autor i współautor, wydawca i współwydawca kilkudziesięciu publikacji książkowych o tematyce polonijnej, ze szczególnym uwzględnieniem wydawnictw słownikowych, pomysłodawca i organizator dziesięciu międzynarodowych sympozjów poświęconych udziałowi Polaków i osób polskiego pochodzenia, żyjących na obczyźnie w rozwoju cywilizacyjnym świata, organizator międzynarodowych sympozjów polonijnych, m. in. we Francji, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Austrii i Polsce.

Wieloletni współpracownik Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie jako kierownik Zakładu Biografistyki Polonijnej. W latach 1980-2007 na emigracji we Francji – współzałożyciel w 1993 roku Instytutu Badań Biograficznych w Maisons-Alfort. Laureat wielu nagród i odznaczeń za działalność polonijną. Miał 74 lata.

Był też pomysłodawcą wyróżnień za zasługi dla promocji dokonań Polaków w świecie – medalu honorowego „Polonia Semper Fidelis”, ustanowionego w 1996 roku przez Senat RP. Inicjator i współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie (z siedzibą w Paryżu). Członek stowarzyszeń, komitetów i rad zajmujących się problematyką polonijną. Laureat nagród i wyróżnień (m. in. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, francuskich historyków Piarron de Chamousset i „Fidelis Poloniae”). Honorowy profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Autor, twórca pomysłu i wstępnych projektów wystawy Polacy w Europie.

Na zdjęciu prof. Zbigniew Andrzej Judycki i Piotr Dobrołęcki

W listopadzie ubiegłego roku uczestniczył w XX Targach Książki Historycznej w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie, gdzie na stoisku Muzeum Niepodległości spotkał się z czytelnikami i podpisywał swoje książki, w tym „Polacy profesorami zagranicznych uczelni. Słownik biograficzny”(Wydawnictwo Naukowe Muzeum Niepodległości, 2022).

„Niestety, biografistyka polonijna jest jednym z najbardziej zaniedbanych obszarów polskiej nauki. Nie ma więc specjalistycznych opracowań ukazujących dorobek polonijnych naukowców, a wśród nich Polaków na stanowiskach profesorskich, którzy niejednokrotnie mieli znaczący wpływ na rozwój cywilizacyjny krajów osiedlenia. Dlatego pragnąc wypełnić tę lukę autor prezentuje sylwetki kilkuset Polaków, którzy na przestrzeni kilku ostatnich stuleci pracowali na obcych uczelniach na różnych kontynentach, mając nadzieję, że będzie to inspiracją powstania różnego rodzaju prac monograficznych, dotychczas nie podejmowanych w polskiej historiografii”, napisał w przedmowie dr Tadeusz Skoczek, dyrektor Muzeum Niepodległości w Warszawie.

Msza św. żałobna została odprawiona w środę 1 lutego w Kolegiacie Rzymskokatolickiej św. Marcina przy ul. Grota-Roweckiego 10 w Opatowie, po czym nastąpiło odprowadzenie na cmentarz miejscowy do grobu rodzinnego.

Autor: (fran), Foto: www.mabpz.org - Stała Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie (MABPZ) oraz Muzeum Niepodległości