Czwartek, 16 maja 2024

Jak informowaliśmy, spółka Legimi w pierwszym kwartale 2024 roku zwiększyła skonsolidowane przychody o 46 proc. do 27,3 mln zł. Zanotowała też dodatni wynik EBITDA (2,9 mln zł) i 1,77 mln zł zysku netto.

“Wzrost ten był dużej mierze rezultatem realizacji przemyślanej polityki cenowej wprowadzonej w poprzednich czterech kwartałach, która wpłynęła na kontynuację korzystnego trendu stopniowego zwiększania wartości średniego przychodu na użytkownika” – podano w raporcie.

Legimi gwiazdą sesji New Connect. Notowania spółki wystrzeliły po publikacji wyników za I kwartał 2024 roku – donosi “Puls Biznesu”.

 

 

Podaj dalej
Autor: ET