Czwartek, 25 maja 2023

Do Polskiej Izby Książki w ostatnim czasie wstąpiły następujące podmioty: wydawnictwo Drzazgi, Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, wydawnictwo Filtry, Fundacja Instytut Reportażu/ Dowody, Nisza, Tajfuny, dziwny pomysł, oraz wydawnictwo Części Proste.

Razem z wydawnictwami należącymi wcześniej do PIK: Karakter, Marpress i Pauza oficyny te utworzyły Sekcję Wydawnictw Niezależnych.

– Sekcja Wydawnictw Niezależnych zrzesza małe oficyny, które do tej pory nie miały swojej reprezentacji w PIK. W momencie powołania sekcja ma 11 członków. Będzie platformą wymiany doświadczeń, miejscem analiz i rozmów na temat rynku książki. Będziemy tworzyć i wdrażać dobre praktyki, podejmować działania na rzecz rozwoju branży rozumianej jako wspólny interes nas wszystkich. Do sekcji może przystąpić każde wydawnictwo
niespecjalistyczne o obrotach rocznych nieprzekraczających 10 mln zł, którego działalność charakteryzuje autorski wybór tytułów – przekazała „Bibliotece Analiz” Magdalena Hajduk-Dębowska z wydawnictwa Karakter.

Podaj dalej
Autor: ET