Piątek, 2 grudnia 2022
23 listopada na stronie rządowego Centrum Legislacji opublikowano nowy projekt implementacji dyrektywy o prawie autorskim i prawach pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym (UE/2019/790). Wersja, datowana na 17 listopada, zawiera – w porównaniu do czerwcowej wersji – szereg zmian, wprowadzonych po letnich konsultacjach publicznych.

Wydawcy prasy z uznaniem odnotowują, że w procesie implementacji dyrektywy poczyniono kolejny ważny krok naprzód. Jednocześnie jednak zdaniem Izby Wydawców Prasy obecna wersja rządowego projektu nadal wymaga wielu zmian, niezbędnych, aby polska implementacja odpowiadała duchowi europejskiej dyrektywy i skutecznie zabezpieczała interesy krajowych wydawców i autorów.

Izba Wydawców Prasy, SDiW Repropol oraz Stowarzyszenie Gazet Lokalnych opracowały wspólne uwagi do aktualnej wersji rządowego projektu implementacji dyrektywy. Uwagi te przekazano właściwym organom rządu.

Podaj dalej
Autor: W
Źródło: IWP