Czwartek, 19 marca 2020
Propozycje MKiDN

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przedstawiło propozycje wsparcia państwa dla twórców i artystów, pracowników sektora kultury, a także firm i organizacji pozarządowych zajmujących się kulturą:

“Przedsiębiorstwa zajmujące się kulturą, osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą w sektorze kultury oraz zatrudnione na podstawie umów cywilno-prawnych mogą skorzystać z proponowanych dla nich w specjalnej ustawie rozwiązań. Tarcza Antykryzysowa obejmuje m.in. wsparcie państwa na pokrycie 40 proc. wynagrodzenia pracowników do wysokości średniego wynagrodzenia w gospodarce krajowej, a dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą oraz pracujących na umowę-zlecenie lub umowę o dzieło będzie możliwość jednorazowej wypłaty środków do wysokości 80 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Ponadto specjalne rozwiązania w obszarze kultury obejmują:

  1. dwa nowe programy dotacyjne:
  • Twórczość w Internecie – dotacje na rozwój cyfrowych form prezentacji twórczości artystycznej, który zostanie uruchomiony jak najszybciej
  • Dodatkowy program rekompensujący straty dla kultury w związku z epidemią po jej zakończeniu  (uruchomiony po rozluźnieniu rygorów stanu zagrożenia epidemicznego)
  1. elastyczne podejście do realizacji i rozliczania zadań w Programach Ministra
  2. zmiany w ustawie o kinematografii dopuszczające premiery filmowe na platformach VOD i w Internecie oraz wydłużenie obowiązywania promes PISF dla produkcji filmowych
  3. zmiany w ustawie o zachętach audiowizualnych wydłużające terminy oraz upraszczające procedury składania wniosków o wsparcie finansowe na produkcje audiowizualne 
  4. zwiększenie zakresu pomocy socjalnej (zapomóg) dla ludzi kultury
  5. rozwiązania przygotowywane przez Narodowy Instytut Wolności (podlegający Przewodniczącemu Komitetu ds. Pożytku Publicznego) dla organizacji pozarządowych, obejmujący również organizacje działające w sektorze kultury, a wprowadzające m.in. uelastycznienie w zakresie realizacji i rozliczania projektów.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego będzie informował o szczegółach przedstawionych rozwiązań w miarę ich wprowadzania w życie.

Jednocześnie Minister Kultury dziękuje twórcom, artystom i ludziom pracującym w sektorze kultury za odpowiedzialne podejście do sytuacji, w której się wszyscy znaleźliśmy, wyrażając swoje najwyższe uznanie dla inicjatyw związanych z prezentowaniem twórczości i udostępnianiem zbiorów i zasobów cyfrowych w mediach elektronicznych. MKIDN będzie promowało takie rozwiązania, a jeden z nowych programów dotacyjnych ma właśnie wspierać rozwój tego typu propozycji”.

Podaj dalej