środa, 12 sierpnia 2020
„Nowy Napis”, Andrzej Kijowski i Józef Czapski

Instytut Literatury opublikował kolejne pozycje. Ukazał się 5. numer „Kwartalnika Kulturalnego Nowy Napis. Liryka. Epika. Dramat” (ISSN 2657-6791) z portretem Olgi Tokarczuk ma okładce i hasłem „Literacki Nobel dla Polki”. Temu tematowi poświecony jest obszerny blok tekstów. Jak czytamy w nocie redakcyjnej „przyznanie Nagrody Nobla Oldze Tokarczuk było z pewnością literackim wydarzeniem numer jeden w ubiegłym roku. Pomysł usytuowania twórczości Tokarczuk w centrum niniejszego wydania nie powinien zatem zaskakiwać”. Blok poświecony laureatce Nagrody Nobla otwiera szkic Józefa Marii Ruszara, redaktora naczelnego czasopisma i dyrektor Instytut Literatury zatytułowany „Paradoksy Sienkiewicza i Tokarczuk – czytelnicy a literaturoznawcy”.

Równolegle ukazały się trzy pozycje książkowe w serii „Biblioteka Krytyki Literackiej Kwartalnika ‘Nowy Napis’”: „Dzieje literatury pozbawionej sankcji” Andrzeja Kijowskiego w dwóch tomach w wyborze i opracowaniu Andrzeja Tadeusza Kijowskiego i z omówieniem Marty Kwaśnickiej oraz Agaty Janiak „Ten, który widzi. O twórczości literackiej Józefa Czapskiego”.

 

 

Podaj dalej
Autor: (fran)