Piątek, 23 października 2020
„Nowy Napis” i trzy prace krytycznoliterackie

Ukazały się nowe tytuły wydane przez Instytut Literatury. Wśród nich jest kolejny – tym razem łączony (6-7) – numer „Kwartalnika Kulturalnego ‘Nowy Napis. Liryka, epika, dramat” poświęcony dziedzictwu i legendzie „Solidarności”. W informacji przekazanej przez zespół Instytutu Literatury czytamy: „naszym celem była konfrontacja spojrzeń na historyczną ‘Solidarność’ i na jej dziedzictwo. Skoro – jako wspólnota narodowa – różnie oceniamy to doświadczenie i tę sukcesję, wydaje się, że nie ma innego sposobu na uczciwe zdanie z tego sprawy, jak pewnego rodzaju wielogłos. Takie też – pluralistyczne i wielogłosowe – jest to wydanie ‘Nowego Napisu’”.

Wraz z nowym numerem „nowego Napisu” ukazały się trzy nowe prace krytycznoliterackie:

– Ireneusz Staroń, Paulina Sobacz-Białek, Nostalgiczna pieśń powrotu. O twórczości Floriana Czarnyszewicza

– Rafał Brasse, Metaforyczny realizm. O twórczości Tadeusza Gajcego

– Bartosz Suwiński, Anegdota o istnieniu. O twórczości Haliny Poświatowskiej

Autor: (fran)