Poniedziałek, 12 lutego 2024
Nowy „Nowy Napis” i trzy rozprawy krytycznoliterackie

Ukazał się kolejny numer „Kwartalnika Kulturalnego Nowy Napis. Liryka. Epika. Dramat” z numerem 21. datowany „marzec 2024”, którego wydawcą jest Instytut Literatury z Krakowa. Numer poświęcony jest „brulionowi”, określonemu jako „fenomen potrasformacyjnej kultury”.

Jak czytamy w tekście wprowadzającym Ireneusza Staronia, zastępcy redaktora naczelnego „Nowego Napisu”, „formacja ‘brulionu’ to grupa pisarzy, która wyrosła z tak zwanego trzeciego obiegu kultury i szeroko pojętej kontrkultury, związana z krakowsko-warszawskim pismem ‘brulion’ redagowanym pod przewodnictwem Roberta Tekielego w latach 1987-1999. Skupiała twórców urodzonych w latach 1960-1969, a jej proces kształtowania zakończył się około roku 1990w czasie głośnych, już oficjalnych debiutów jej przedstawicieli”. W bloku tekstów poświęconych Formacji „brulionu” zamieszczono teksty Aleksandra Polewczyka, Wojciecha Kaliszewskiego, który jest stałym autorem „Kwartalnika Literackiego Wyspa” wydawanego przez „Bibliotekę Analiz”, Arkadiusza Sylwestra Mastalskiego i Jakuba Rawskiego oraz Ireneusza Staronia.

Długa jest lista autorów tekstów w bloku zatytułowanym „Liryka”: Krzysztof Koehler, Robert Tekieli, Miłosz Biedrzycki, Katarzyna Ciemiera, Mirosław Dzień, Karol Alachimowicz, Paulina Subocz-Białek, Jakub Pacześniak, Kacper Uss, Bogusław Dopart, Adrian Sinkowski (również związany z „Kwartalnikiem Literackim Wyspa”), Adam Leszkiewicz i Wojciech Kass. Poza tym zamieszczono dwa dramaty: Grzegorz Górnego i Maliny Prześlugi. Numer zamyka szkic Józefa Ruszara, dyrektora Instytutu Literatury i redaktora naczelnego „Nowego Napisu”, zatytułowany „Od Orvieto po Padwę. Włoskie podróże Herberta”. Numer jest ilustrowany pracami graficznymi Jacka Solińskiego, Janusza Matuszewskiego i Tomasza Klimczyka.

Jak zaznaczono, nowy numer „Nowego Napisu” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programów „Kanon Polski” i „Program Wsparcia Współczesnej Literatury Niekomercyjnej”.

Jednocześnie ukazały się trzy nowe tytuły z serii „Biblioteka Krytyki Literackiej Kwartalnika Nowy Napis” wydawanej przez Instytut Literatury:

– Ryszard Zajączkowski, Literatura życiem pisana. Oblicza dzieła Romana Brandstaettera, ISBN 978-83-67602-70-9

– Łukasz Kucharczyk, Granice ludzkiego poznania. O wybranych aspektach twórczości Jacka Dukaja, ISBN 978-83-67602-64-8

– Lech Giemza, Szukaj w historii wyjaśnienia swego losu. Poza Władysława Lecha Terleckiego, ISBN 978-83-67602-74-7

Bartłomiej Sienkiewicz, minister kultury i dziedzictwa narodowego, skierował 19 stycznia list do „Pracowników Instytutu Książki i Pracowników Instytutu Literatury”, w którym poinformował, że ogłosił zamiar połączenia obu instytutów, ale bieżąca działalność obu instytucji w ciągu najbliższych trzech miesięcy będzie realizowana zgodnie z zatwierdzonymi przez MKiDN programami. Połączenie Instytutu Literatury z Instytutem Książki potwierdziła Hanna Wróblewska, dyrektorka Departamentu Narodowych Instytucji Kultury w resorcie kultury, w wywiadzie opublikowanym w „Gazecie Wyborczej” z 10-11 lutego.

Podaj dalej
Autor: (fran)